Deze e-mail online lezen

 

‘Duurzamer, langzamer en slimmer’!

Op het Agri & Food Logistiek Congres ‘Vaker, vlugger en verser’ in april was ‘Duurzamer, langzamer en slimmer’. Een veelgehoorde oplossing voor de uitdaging waar het transport elke dag voor staat. Logistiek speelt in de tuinbouwsector een belangrijke rol bij ons succes in Europa. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar dit logistieke systeem is. De Verslogistiek staat onder druk!

Stijgende energieprijzen en beperkte capaciteit, minder betrouwbare leveringen door congestie en sluiting van wereldhavens, gebrek aan ruimte en chauffeurs bij containerterminals. Door deze ontwikkelingen loopt de continuïteit van het huidige logistieke systeem gevaar. Nieuwe visies en concepten zijn nodig om de logistiek niet nog verder vast te laten lopen.

De tafel Verslogistiek is hier volop mee bezig. Lees verder >>>

Rapport Versnelling Modalshift in Verslogistiek

De tafel Verslogistiek is initiatiefnemer van een onderzoek naar Modalshift in de Verslogistiek. Modalshift, de verplaatsing van vervoer van weg naar rail/water, is een belangrijke ontwikkeling die in Nederland de bereikbaarheid via de weg op orde kan houden en de duurzaamheid van transport kan verbeteren.

In april organiseerde Greenports Nederland samen met het ondernemersnetwerk Green meets Ports het congres ‘Modalshift in de Verslogistiek’. Het was een succesvol event dat werd gehouden bij van Gelder Experience Center in Ridderkerk. Aanleiding was de afronding van het onderzoek Versnelling Modalshift in Verslogistiek, waarvan Greenports Nederland de opdrachtgever is.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier nalezen.

Het rapport kunt u hier downloaden.

‘Waar liggen er betrouwbare alternatieven naast het wegvervoer?

Topsector Logistiek en Greenports Nederland treffen elkaar op weg naar multimodaal transport

Greenports Nederland spreekt in zijn aanpak van modalshift steeds meer partijen met dezelfde uitdaging. De topsector Logistiek en het programma Joint Corridors Off Road (JCOR) waren een van de eerste partijen waarmee we over dit onderwerp in gesprek raakten. Inmiddels is tussen JCOR en Greenports Nederland een partnership ontstaan. Niet voor niets dus dat tijdens het congres ‘Modalshift in de Verslogistiek’ programmamanagers van JCOR de workshop ‘Multimodaal voor tuinbouw’ organiseerden. 

Hoe kijkt Babiche van de Loo, programmamanager NewWays Zuid-Holland, terug op de workshop en op het congres? Welke stappen ziet zij voor zich op het gebied van modalshift en van Verslogistiek in het bijzonder?  Lees verder >>>

Versnetwerk Greenport West-Holland zoekt nieuwe wegen

Het logistiek versnetwerk van de Greenport West-Holland verbindt mainports, productie, bedrijventerreinen en steden regionaal, nationaal en met de wereld. Deze clusterkracht leidt tot het tweede economisch cluster in Nederland met een toegevoegde waarde van 12 miljard euro.

Deze infrastructuur binnen en naar Greenport West-Holland staat echter onder druk. Enerzijds vanwege de groeiende en veranderende capaciteitsbehoefte van de agrologistiek zelf, anderzijds door toekomstige groei in de mobiliteitsbehoefte door extra bewoners, forensen en nieuwe economische activiteiten. Greenports West-Holland geeft in zijn strategische agenda prioriteit aan het aanpakken van de logistiek in 2030 met de samenwerking in MoVe. Lees verder >>>

Meerjarenplan Verduurzaming Verslogistiek in de schijnwerpers op Agri & Foodcongres

In april organiseerden de topsector Logistiek en Nieuwsblad Transport in Breda het Agri & Foodcongres 'Vaker, verser, vlugger'. Adri Bom, voorzitter Greenports Nederland en Paul Bleumink, managing partner Buck-consultants, kondigden daar aan dat ze de opzet van een Meerjaren Investeringsplan Duurzame Verslogistiek gaan uitwerken.

Adri Bom trapte af met een schets van de tuinbouwsector en de positie van Greenports Nederland. Structurele verduurzaming van de sector is de hoofdambitie van het netwerk. Omdat logistiek zo’n belangrijk onderdeel is van de sector vormt het een focusthema. Verlaging van de CO2-footprint is hierbij het hoofddoel. Een dringende vraag, gezien de hoge urgentie, is hoe ver we daarmee staan. Lees verder >>>

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Bent u zakelijk getroffen door Brexit? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u om uw bedrijf aan te melden voor het EU-Handelsprogramma. “We zetten 32 miljoen euro in om ondernemers die geraakt zijn door Brexit te ondersteunen bij hun internationale ambities,” aldus Marijn Leijten van RVO.

Het doel van het EU-Handelsprogramma is om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Daarvoor is 32 miljoen euro beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade & Innovatie NL, de branche- en sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland. Lees verder >>>

JTF – Fonds voor effecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa

Het Just Transition Fund heeft als hoofddoel om regio’s en mensen in staat te stellen om te gaan met de sociale, economische en milieueffecten van de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Het fonds financiert diversificatie en modernisering van de plaatselijke economie en verzacht de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Het transitiefonds ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de EU groter worden. Om Europa in 2050 volledig klimaatneutraal te maken zal op de lange termijn afscheid genomen moeten worden van emissie-intensieve industrieën, wat gepaard gaat met grote sociaaleconomische uitdagingen. Het transitiefonds moet kwetsbare gebieden financiële steun bieden voor investeringen op gebieden als digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen, de omscholing van werknemers en technische bijstand.

Aan dit fonds gerelateerde programma’s spelen in de regio’s Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Groot-Rijnmond en IJmond. Lees verder >>>

OVERIG NIEUWS

Nationaal Tuinbouw congres van Greenports Nederland is woensdag 5 oktober op de Floriade, vanaf 13.30 uur
De wereld tuinbouw tentoonstelling biedt op 5 oktober het podium voor het jaarlijkse tuinbouwcongres. Tijdens die middag sluiten we aan op het Floriade thema “growing green cities”, waarbij we ons de vraag stellen hoe we in deze roerige tijden met veel geopolitiek spanningen, de ontwikkelkracht en verduurzaming van het Nederlandse cluster vorm blijven geven. En we geven aandacht aan de oplossingen die de Floriade ons laat zien.
Leg svp de datum vast in uw agenda, u ontvangt op korte termijn een persoonlijke “save de date”.

Greenport Noord opgericht
Onder flinke belangstelling vanuit de tuinbouwsector werd dinsdagmiddag 10 mei in bloemenveiling Eelde de Greenport Noord opgericht. Hiermee krijgen telers in provincies Friesland, Groningen en Drenthe voor het eerst een eigen regionale netwerkorganisatie. Greenport Noord moet de tuinbouwketen in Noord-Nederland verbinden en zorgen voor korte lijnen met de provincies en gemeenten ten gunste van het ondernemersklimaat voor de tuinbouw.
Lees verder >>>

Consultaties op het klimaat- en stikstoffonds
Het kabinet Rutte IV heeft de gebiedsbenadering om te komen tot emissiereducties richting CO2 en stikstof hoog het vaandel. Hiervoor zijn twee fondsen van maarliefst 40 miljard euro beschikbaar. We hebben samen de regionale Greenports en de landelijke thematafels “ruimtelijke inrichting” en “gebiedsaanpak duurzame glastuinbouw” gebruik gemaakt van de publiek consultatieronde. Zowel op het domein van stikstof als CO2 besparing heeft de tuinbouw goede oplossingen, welke wat ons betreft nu nog onvoldoende in de kaders van de fondsen zijn opgenomen. De ingestuurde consultaties zijn opvraagbaar bij info@greenports-nederland.nl

Community-bijeenkomst 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’
Op dinsdag 26 april vond de 1e community-bijeenkomst ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’ plaats. Deze community-aanpak is opgezet om verantwoordelijk medewerkers vanuit gemeente en provincie, inclusief betrokken specialisten vanuit Greenports te informeren over ontwikkelingen inzake de gebiedsaanpak Energie. Via bijeenkomsten kan informatie worden uitgewisseld en kennis worden gedeeld. Een actueler moment voor deze bijeenkomst hadden we niet kunnen plannen. De prijzen van energie zijn hoog en de regering heeft net de vrijdag voor deze bijeenkomst via een brief aan de 2de kamer hun antwoorden op de beleidsvragen mbt de energietransitie in de glastuinbouw afgegeven. Op onze site kunt u meer lezen over de inhoud van deze bijeenkomst. (link opnemen). Heeft U interesse, en valt u binnen de aangegeven doelgroep, aarzel dan niet om u aan te melden voor vervolgbijeenkomsten en activiteiten van de community door een email te sturen naar info@greenports-nederland.nl.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl