Deze e-mail online lezen

 

Voorwoord

Rutger Lommerse, Secretaris/Programma manager Greenports Nederland

Naar sterker, slimmer en gezonder

“We zijn in de ban van de stikstofaanpak. Van kwetsbare natuur die gered moet worden en boze boeren die om perspectief vragen. Hierbij wordt de vraag gesteld op welke wijze de stikstofuitstoot-reductie het beste kan plaatsvinden. Het moet gezonder, en het moet slimmer.”

Rutger ziet grote mogelijkheden voor het tuinbouwcluster om vanuit de jaren opgebouwde kennis vanuit onze kracht kansen te pakken. Waarbij producenten van de gangbare teelt en de biologische teeltmethodes veel van elkaar kunnen leren. Waarbij de koppositie van de Nederlandse tuinbouw op het gebied van IPM (Integrated Pest Management) benut wordt.

Lees het hele voorwoord >>>

Thematafel Gezonde Planten: Interview Helma Verberkt – nieuwe directeur Artemis

In het interview met Helma Verberkt, sinds 1 april 2022 de nieuwe directeur van Artemis, vertelt zij over Artemis, waarom zij heeft gekozen voor deze organisatie en legt zij uit wat het belang is van de thematafel Gezonde Planten.

Lees het interview >>>

Roadmap voeding, gezondheid en leefomgeving

Wie gezonder eet, meer beweegt en meer naar buiten gaat is minder vaak ziek en leeft meer jaren in goede gezondheid. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook echt gebeurt? De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Life Sciences & Health hebben de handen ineengeslagen om dit samen voor elkaar te krijgen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voeding en leefomgeving een belangrijke rol kunnen spelen bij het voorkómen van gezondheidsproblemen. Om de gezondheid en vitaliteit van Nederlanders te versterken, moet er hard gewerkt worden aan het versterken en versnellen van preventie. De coronapandemie heeft zeer duidelijk laten zien hoe urgent dit is. Maar de vraag is hoe je de werkvelden ‘voeding’, ‘gezondheid’ en ‘zorg’ bij elkaar brengt. Want al lijkt de verbinding in theorie logisch, de praktijk is anders.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor het maatschappelijke thema Gezondheid & Zorg vijf missies opgesteld. De centrale missie stelt ten doel dat in 2040 alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer leven in goede gezondheid en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen met dertig procent zijn afgenomen. Goede voeding speelt daarin een essentiële rol. Daarom is een samenwerking tussen de drie topsectoren, die over gezondheid en zorg, gezonde voeding en een groene leefomgeving gaan, niet meer dan logisch!

Dit heeft geresulteerd in een Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving, waarin het draait om vier actielijnen:

1) Kennisontwikkeling voor gezonde voeding en gezonde leefomgeving
2) De Gezonde Jeugd / School
3) De Gezonde Regio
4) Kennisplatform Voeding, Gezondheid en Leefomgeving

‘Gezonde mens’ centraal op VNG-jaarcongres ‘Samen maken we het verschil’

Op dinsdag 28 juni werd in Hoorn het jaarcongres van de VNG georganiseerd. Voor de tuinbouwsector was het een bijzonder congres vanwege de aandacht in het hoofdprogramma voor het belang van voeding en groen voor de gezondheid van mensen.

Lees hier hoe de tuinbouw zich manifesteerde >>>

 

Schooltuinen in het zonnetje op het VNG-congres

De Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind tijdens de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Op het VNG-congres werd het initiatief van de Alliantie Schooltuinen in de Schijnwerpers gezet. Op het VNG-congres is bekend gemaakt dat de VNG een aparte bijeenkomst rond gezonde voeding, groene leefomgeving en schooltuinen gaat organiseren voor gemeentes. Alliantie schooltuinen en Greenports Nederland zullen hieraan bijdragen leveren.

Lees hier het hele bericht >>>

 

Diverse interessante bronnen

Factsheet ‘Het belang van natuur voor de gezondheid’
Jolanda Maas (Universitair hoofddocent VU) heeft samen met Annette Postma (netwerkadviseur groen van Allesisgezond) de factsheet ‘Het belang van natuur voor de gezondheid’ geschreven. De factsheet vat alle wetenschappelijke kennis over natuur en gezondheid en de mechanismen erachter, erg mooi samen. De factsheet is hier te downloaden.

Groene Schoolpleinen
Daarnaast heeft Jolanda Maas de whitepaper ‘De waarde van natuurrijke gezonde buitenruimte rondom scholen’ opgesteld. Hierin is heel mooi weergegeven waarom het zo belangrijk is om te investeren in groene schoolpleinen. U kunt de whitepaper hier downloaden.

Ambitiedocument Gezondheid & Geluk
‘Het Nederlandse tuinbouwcluster is een partner van de samenleving bij het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en geluk. De vernieuwing, kennis, innovatie en het ondernemende karakter van het cluster worden ingezet om deze maatschappelijke vraagstukken op te lossen.’ Dat is de kern van het ambitiedocument Gezondheid & Geluk, dat eerder dit jaar is gepresenteerd aan de Greenboard van de Greenport.

Lees verder >>>

Diverse interessante informatiebronnen over groen en gezondheid:

 

Events

6e Groentecongres, 8 september 2022, Congreshal, Floriade Expo, Almere
Nieuwe kennis, best practices van zorginstellingen en koks worden samengebracht met wensen van diëtisten, expertise in hospitality, mogelijkheden van de leveranciers en het voldoen aan de criteria van Goede Zorg Proef Je. Het programma daagt uit tot introductie van gezondere en smaakvollere gerechten met meer groenten voor cliënten, patiënten en zorgmedewerkers.
Download de flyer >>>

Nationaal tuinbouwcongres: 5 oktober, Floriade Expo, Almere
Healthy cities growing green!
Greenports Nederland ziet grote ontwikkelkansen voor het Nederlandse tuinbouwcluster onder het motto “feeding en greening the megacities”. We komen hierbij echter voor lastige keuzes te staan.
Maakt de Nederlandse tuinbouw een (internationale) schaalsprong en verleggen we een deel van de productie naar de megacities van Europa? Of zetten we in op snellere verduurzaming? Of moet het beide … maar hebben we de ruimte en veerkracht om dit te realiseren? Wat komt er op ons af en welke ontwikkelingen bepalen het succes van het Nederlandse tuinbouwcluster?

Tijdens het congres kijken we vanuit de geopolitieke achtergronden naar de weerbaarheid en zelfvoorzienendheid van het Europese agrocomplex en de positie van de Nederlandse tuinbouw daarbinnen.
Tevens belichten we de druk op de fysieke ruimte binnen Nederland en maken we inzichtelijk wat dat betekent voor toekomstige ontwikkelingen. Ook kijken we met ondernemers naar nieuwe kansen en verdienmodellen voor het tuinbouwcluster.
Het definitieve programma zal half september worden toegestuurd. 

Diverse berichten

Motie "Voorzienings- en leveringszekerheid energie" aangenomen
Kamerleden Grinwis' en Erkens' verzoek aan de regering om een correctieregeling duurzame warmte te bezien is gehonoreerd.
Lees verder >>>

Nieuwsbrief special ‘innovatiemakelaars’ van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Topsector T&U werkt samen met de regionale Greenports in Nederland om de door onderzoek opgedane en beschikbare kennis ook bij de ondernemers te krijgen. T&U beschikt over middelen voor onderzoek en het valorisatieprogramma IMPACT 2025 met onder andere de innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten. De regionale Greenports beschikken over een netwerk van ondernemers en bedrijven en hebben contacten met de regionale onderwijsinstellingen.
In bijgaande nieuwsbrief wordt uitgelegd, op welke wijze koplopers in innovatie ondersteuning kunnen krijgen door de innovatie makelaars.  

Lees het terug in de Topsector-nieuwsbrief >>>

Regio deal, 4e tranche gaat binnenkort open
Het kabinet heeft €900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals, de zogenoemde Regio Envelop. Dit bedrag wordt nagenoeg gelijk verdeeld over drie tranches: € 284,2 miljoen in 2023, € 300,6 miljoen in 2024 en € 300,6 miljoen in 2025. De eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop per deal bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.
Lees verder >>>

Nationaal Groeifonds ondersteunt warmteprojecten WNW en Wilgenlei via NieuweWarmteNu!
Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen om 12 concrete collectieve warmteprojecten en de demonstratie van 6 innovaties van NWN! te ondersteunen. Daarnaast komt er een uitgebreid leer- en ontwikkelprogramma om de ervaringen die met deze zogenaamde vliegwielprojecten worden opgedaan breed te delen met toekomstige projecten. De eerste projecten van NWN! starten al in 2023. 
Lees verder >>>

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl