Deze e-mail online lezen

 

De 'beste' oplossing is maatwerk toont werkbezoek huisvestingslocatie Erica aan

Het werkbezoek aan de huisvestingslocatie van Drenthe Growers in het Drentse Erica op 27 november j.l. toonde aan dat de huisvesting van internationale werknemers op het terrein van het komkommerbedrijf veel voordelen kent. Het werkbezoek maakt onderdeel uit van een reeks werkbezoeken, georganiseerd door LTO Nederland en Greenports Nederland. Uit het gesprek tussen de aanwezigen valt één conclusie op: er is geen eenduidige definitie van de 'perfecte' huisvesting huisvesting: de huisvesting moet passen bij de medewerkers, het bedrijf én de omgeving. Kortom: het gaat om maatwerk.

Lees hier het volledige artikel en bekijk hier de video-impressie

De sector vraagt om uitzondering vast huurcontract bij seizoensarbeid

Met de Wet Vaste Huurcontracten wordt huren voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt voor huurders. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een tijdelijke huurovereenkomst wel passend is. Bijvoorbeeld bij seizoenswerk in de land- en tuinbouw. LTO Nederland wil voor deze groep een werkbare oplossing en heeft gereageerd op het voorstel van de overheid.

De wet is inmiddels door zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Voor tijdelijke verhuur blijft er ruimte, maar dat is enkel mogelijk voor specifieke doelgroepen. Ondanks kritische vragen in het politieke debat zijn er geen uitzonderingen gemaakt voor internationale medewerkers. Daarbij wordt door de minister onder andere verwezen naar het aanstaande doelgroepencontract. Dat wetsvoorstel laat echter nog op zich wachten.

Voor het tijdelijk werk in het oogstseizoen is de agrarische sector voor een groot deel afhankelijk van internationale medewerkers. Voor de duur van enkel deze periode is huisvesting nodig. Normaliter wordt hiervoor een tijdelijke huurovereenkomst gesloten. Om dit mogelijk te houden vraagt LTO Nederland om in het beleid ook een uitzonderingscategorie te maken voor deze doelgroep. Een andere optie is om de Wet Vaste Huurcontracten pas te laten ingaan als ook het doelgroepencontract voor arbeidsmigranten in werking gaat.

Lees hier de inbreng van LTO

Dag van de agrarische huisvesting toont optimisme bij betrokken partijen

Op 28 november vond de Dag van de agrarische huisvesting plaats. Een moment om stil te staan bij alle inzet die op dit moment gepleegd wordt op dit belangrijke onderwerp. Het thema dit jaar was optimisme. Daarmee wilden we de energie, inzet en betrokkenheid laten zien die er bij ondernemers, bestuurders, gemeenten en Rijk is op dit thema.

De afsluiter was een heuse digitale talkshow over huisvesting van internationale werknemers. Onder leiding van Hans Van den Heuvel, discussieerden Eric Douma (LTO), Thomas Zwiers (VNG), Clementine Vooren (BZK), Kees Pleijsier (procesregisseur huisvesting arbeidsmigranten) en Geert-Jan van Tuijl (agrarisch ondernemer) over de ontwikkelingen en uitdagingen rondom hethuisvestingsvraagstuk. Heb je de dag gemist? Lees verder en kijk de talkshow terug

Zo kan het ook

“Wij raden iedere ondernemer met plannen aan om, voordat je start met plannen ontwikkelen, andere bedrijven te bezoeken.”

In deze vaste rubriek lichten we een kwalitatief goed voorbeeld van huisvesting voor internationale medewerkers toe. Van de totstandkoming, de samenwerking tussen gemeenten en de initiatiefnemers tot het eindresultaat. Ter inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de huisvesting van internationale medewerkers. Deze keer staat fruitteeltbedrijf Jos van Rijn uit Cothen centraal. Lees verder

Greenports Nederland en LTO Nederland wensen u fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Inschrijven Nieuwsbrief

Heeft u deze nieuwsbrief via uw netwerk ontvangen en wilt ook op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen over het thema huisvesting internationale medewerkers? Schrijf u dan hier in voor de digitale nieuwsbrief van Greenports Nederland en LTO Nederland.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos. Je ontvangt deze mail omdat je in het verleden aan een van deze partners aangegeven hebt op de hoogte te willen worden gehouden over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. De nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door bijdragen van aan Greenports Nederland verbonden provincies en Colland Arbeidsmarkt.