Deze e-mail online lezen

 

Column: Voedsel en groen zorgen voor verbinding

Tijdens de Grüne Woche in Berlijn is duidelijk geworden dat voedsel en groen voor verbinding zorgt. Simpelweg omdat we als consumenten en burgers niet zonder kunnen, maar ook omdat het bereiden, nuttigen en genieten van deze producten de sociale cohesie vergroot. Anderzijds zijn er ook zorgen over beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Lees hier verder

Monique van Wordragen nieuw bestuurslid Greenports Nederland

Monique van Wordragen, Directeur Business Unit Glastuinbouw van de WUR is ons nieuwe bestuurslid bij Greenports Nederland. Ze heeft biologie gestudeerd in Leiden en was daar al meer geïnteresseerd in planten dan in dieren. We stellen u graag voor:

“Ik ben gepromoveerd in Wageningen op insectenresistentie in chrysant. Toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de glastuinbouw en vond het een fascinerende sector waar biologie en techniek bij elkaar komen. Later ben ik altijd blijven werken in de land-en tuinbouw in verschillende functies op het snijvlak tussen wetenschap en praktijk.

Lees hier verder

Positionering tuinbouwsector; samenwerking gestart

Het is belangrijk om gezamenlijk verhalen te bouwen, waarmee we meer impact maken op de politieke en publieke opinie. In 2023 is onder aanvoering van Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland gestart om vanuit de sector meer regie te pakken op onze positionering.

De eerste stap was het samenbrengen van de verschillende partijen en branches en er is op basis van onderzoek gewerkt aan een gezamenlijk en nieuw narratief. Samen met partners Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland, Plantum, Royal FloraHolland en de Versnellersgroep Producenten Sierteelt werkt Greenports Nederland aan dit positionering programma.

Zo wordt bijvoorbeeld in 2024 gestart met een langdurige campagne met als belangrijkste doel de sector stevig te positioneren. De campagne richt zich specifiek op politiek, ambtenaren, ngo’s en influencers.

Deelname Greenports aan congres Vereniging Nederlandse Gemeenten op 25 en 26 juni 2024

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden organiseren op 25 en 26 juni 2024 het VNG Jaarcongres. Het congres vindt plaats in een kwekerij in het boomkwekerijgebied Greenport Boskoop. De 3 gemeenten slaan de handen ineen om het Groene Hart prominent op de kaart te zetten. Kijk voor de aankondiging: VNG Jaarcongres 2024 in het Groene Hart | VNG

Voor Greenport Boskoop en Greenports Nederland is het jaarcongres een goede gelegenheid om het belang en de mogelijkheden van een gezonde en groene leefomgeving bij deelnemers aan het congres uit te lichten. Door de organisatie van excursie, workshop en aanwezigheid via een stand worden de duizenden wethouders, burgemeesters uitgedaagd om in hun ruimtelijke en sociale programma’s gezond voedsel en een groene leefomgeving een prominente plaats te geven. Greenport Boskoop richt zich in haar bijdrage daarbij met name op verbinding van de onderdelen, groen, water en bodem.

Lees hier verder

Manifest blijvend onder de aandacht in de politiek en bij NGO’s.

In de aanloop naar de verkiezingen in november is door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een politiek manifest opgesteld. Hierin staan de kansen en uitdagingen voor de Nederlandse Tuinbouw; van o.a. goed werkgeverschap, de versnelde energietransitie, het verduurzamen op vele fronten tot level playing field als het om de handel gaat.

Dit manifest wordt op verschillende manieren actief onder de aandacht gebracht bij de politieke partijen. Ook nu, tijdens de formatieperiode, blijven we aandacht vragen voor de groene sector. Onder de noemer Samen gezond en gelukkig met de Nederlandse Tuinbouwsector loopt er momenteel een online campagne op Linkedin en X. Dit is een campagne specifiek gericht op politieke personen en NGO's. Bekijk hier de verschillende clips.

Tuinbouw lobbyisten nemen nieuwe Tweede Kamerleden mee naar de praktijk.

Nieuwe Tweede Kamer leden die een raakvlak hebben met de actuele transitie dossiers van de tuinbouw komen binnenkort nog beter beslagen ten ijs. Er wordt een tour van bedrijfsbezoeken en gesprekken met ondernemers en specialisten georganiseerd. De tuinbouw lobbyisten bereiden momenteel een dagprogramma voor hen voor. We horen binnenkort wie er aan gaan sluiten en welke bedrijven ze bezoeken.

Regiocertificering: Duurzaamheidsdoelen halen en beweging creëren

Dat is wat Regiocertificering in de Duin- en Bollenstreek kan opleveren. Maarten Prins, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek heeft er het volste vertrouwen in. Regiocertificering is het antwoord op de steeds veranderende omgeving. “Voldoen aan wet -en regelgeving is één, maar waar we hiermee naar toe willen, is echt beweging creëren op duurzaamheid met onze ondernemers in samenwerking met je omgeving”, aldus Maarten Prins.

Gesprekken over duurzaamheidsdoelstellingen rollen vaak een kant op die je niet wilt. Discussies gaan over de (technische) complexiteit van het certificerings landschap en/of alles willen samenvatten in één technische oplossing, zijn vaak defensief of een moetje vanuit wet- en regelgeving. Maarten; “Met de keuze voor Regiocertificering willen we vanuit onze eigen kracht gaan opereren. Daar gaat het om. Regiocertificering streeft doelstellingen na op een behapbare schaal. Daarnaast kun je als regio heel specifiek inzoomen op thema’s die hier spelen. En heel belangrijk, je kent elkaar en je doet het samen. Als telers, maar ook met adviseurs en organisaties als Hoogheemraadschap Rijnland. Je hoeft het als ondernemer niet allemaal zelf uit te zoeken.”

Lees hier verder

Blijf op de hoogte: huisvesting internationale medewerkers

Greenports Nederland werkt samen met de regionale Greenports aan het thema huisvesting van internationale medewerkers. Het doel van de samenwerking is om een substantiële bijdrage te leveren aan de benodigde versnelling in de realisatie van nieuwe huisvestingslocaties voor internationale medewerkers in de land- en tuinbouwsector.

Op initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos wordt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u zich dan hier aan: info@greenports-nederland.nl.

De laatste nieuwsbrief bekijken? Deze vindt u hier.

Voor in de agenda:

  • Uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs: Het aankomende jaar zal de uitreiking plaatsvinden op woensdagmiddag 6 maart 2024. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.
  • Keukenhof. Het bloemenpark, ten noordwesten van Lisse, de Keukenhof, is in 2024 van 21 maart tot en met 12 mei dagelijks geopend. Jaarlijks worden in het voorjaar bolgewassen van tuinbouwbedrijven uit de bollenstreek tentoongesteld.
  • Kom in de Kas is in 2024 op 6 & 7 april in verschillende regio’s door heel Nederland. Meer informatie volgt.
  • Save the date: Nationaal Tuinbouwcongres op woensdag 2 oktober 2024.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl