Deze e-mail online lezen

 

Partner van oplossingen

Met het schrijven van dit voorwoord kwam het nieuws naar buiten: het kabinet-Rutte IV is gevallen. En zoals nu later blijkt, vertrekt ook onze premier uit de politiek. Natuurlijk denk je bij dit nieuws direct aan onze sector en wat dit voor effect zal hebben. We hebben geen glazen bol, maar gaan er in ieder geval vanuit dat opgezette samenwerkingslijnen met ministeries hun doorgang zullen vinden.

Samenwerkingslijnen op de energietransitie, maar ook op thema’s als gezondheid, gewasbescherming, innovatie en internationalisatie. De politiek zal altijd onderhevig zijn aan nieuwe samenstellingen en ‘kleur’. Daarmee is het des te belangrijker dat we als sector een stabiele partner vormen in het zoeken en vinden van oplossingen voor de uitdagingen die er liggen.

Lees hier verder.

Nieuw lid dagelijks bestuur Jelte van Kammen

Jelte van Kammen is sinds kort lid van het dagelijks bestuur bij Greenports Nederland. Jelte is CEO bij Coöperatie Harvest House U.A. en daarnaast bestuurslid bij Federatie Vruchtgroenteorganisaties (FVO), bestuurslid bij GroentenFruit Huis en commissaris bij Wezenberg Groep. Een paar vragen aan ons nieuwe bestuurslid.

Jelte van Kammen
foto: KAS Magazine/Salted by Salt

Lees hier verder.

Dutch Food Week maakt Nederlanders bewuster van de waarde van ons eten

Dutch Food Week vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 14 oktober. Het is dé nationale week waarin we in heel Nederland met elkaar extra stilstaan bij de waarde van ons eten. Onder de noemer Weet wat je eetorganiseert Dutch Food Week zelf diverse activiteiten, maar ook verschillende partners dragen bij aan een mooie week. We spreken Bert van Wanrooij, kartrekker van deze belangrijke week voor onze sector.

Dutch Food Week focust op de waarde van voedsel voor onze gezondheid, de waarde van voedsel als het gaat om sociale binding en contact met elkaar en de economische waarde van het cluster (economische factor, innovatie, scholing). “En dit is ook nodig", aldus Bert van Wanrooij. “De agrifoodsector in Nederland is steeds vaker onderwerp van gesprek. De noodzaak tot een positieve verbinding tussen onze primaire producenten, de agrifoodwereld en het Nederlandse publiek wordt steeds sterker gevoeld.”

Lees hier verder.

Uitgelicht: Nationale Food Quiz

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen en Health~Holland organiseren samen met Dutch Food Week de Nationale Food Quiz: een quiz waarmee het Nederlandse publiek alles ontdekt over voeding en over hoe het wordt gemaakt. Stel een team samen en test met je team je kennis en laat je verrassen door de wetenschap achter ons eten.

Iedereen kan meedoen: Met je bedrijf, met je vrienden, je familie, noem maar op. De vragen zijn zo gevarieerd dat je geen specialist hoeft te zijn. Doe mee aan de Nationale Food Quiz met een team van maximaal 4 personen en maak kans op leuke prijzen. Deelname is gratis en kan online of op uitnodiging in de Gelderland Fabriek te Culemborg.

Datum: woensdag 11 oktober 2023
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Meer informatie en aanmelden: dutchfoodweek.nl

Samen meer begrip en sympathie kweken: telers ambassadeurs Gezondheid & Geluk

De bedrijven in de tuinbouw leveren met hun verse groenten en fruit, bloemen en planten van topkwaliteit een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het geluk van miljoenen consumenten in Nederland en West-Europa. Dat is zelfs in eigen land echter nog onvoldoende bekend. Wat de tuinbouw nodig heeft zijn ambassadeurs, veel ambassadeurs.

En wie kunnen die rol in eerste instantie nou beter vervullen dan de telers zelf? Glastuinbouw Nederland biedt daar een toolkit voor aan die ondernemers daarbij gaan helpen.

“Juist door interactie met de samenleving vergroten we de waardering voor de glastuinbouwsector in Nederland”, zegt Jakoline van Straalen, specialist communicatie bij Glastuinbouw Nederland. Samen met haar collega’s van Team Communicatie is de afgelopen maanden hard gewerkt om de toolkit samen te stellen en vorm te geven. “Samen kunnen we meer begrip en sympathie kweken. Dat bereiken we door ons verhaal vaker te vertellen, te luisteren naar onze omgeving en zichtbaar te maken hoe wij werken aan een gezonde en groene samenleving”, benadrukt Jakoline.

“Het is de inzet van onze leden die bepaalt of de toolkit een succes wordt. Zij moeten die rol van ambassadeur nadrukkelijk oppakken en van hun publiek vervolgens weer nieuwe ambassadeurs voor de glastuinbouw maken.” Zoals zo vaak in de tuinbouw moet de kracht van het collectief zorgen voor het gewenste resultaat.

Bekijk hier de toolkit.

Aanvraag voor bijdrage Nationaal Groeifonds goedgekeurd: belangrijke impuls

De aanvraag van Greenport Horti Campus, in de Greenport West-Holland, is een van de vijftien consortia die ondersteund worden in hun opschaling door het Nationaal Groeifonds vanuit Katapult. In Greenports Noord Holland-Noord en Aalsmeer is de aanvraag Green Chain NH goedgekeurd. De goedkeuring van beide aanvragen betekent een belangrijke impuls voor het Nederlandse tuinbouwcluster. De beide consortia zoeken in de uitvoering de samenwerking.

Jeroen Noot, programmamanager van Greenport Noord-Holland Noord, is blij met de bijdrage uit het Katapult Groeifonds. Dat het is gelukt om hiervoor in aanmerking te komen, laat volgens hem de kracht zien van het netwerk in Noord-Holland. “Met ondersteuning vanuit Provincie Noord-Holland hebben we als consortium deze aanvraag met succes uitgevoerd. Achter de consortiumpartners staat een uitgebreid netwerk van partijen die samen met ons de schouders willen steken onder de uitvoering.”

Ronald van den Breevaart, programmadirecteur bij Greenport Aalsmeer, vult aan: “Greenchain NH kan op geen beter moment komen. Het karakter van de werkzaamheden in de agrifood sector verandert in hoog tempo. Om concurrerend te blijven, moeten we de innovatiekracht van bedrijven op peil houden. Terwijl we tegelijk de mensen moeten opleiden die innovatie in de praktijk kunnen brengen. Door de handen ineen te slaan, kunnen we op dit gebied veel meters maken.”

Ondernemersplatform Verslogistiek van start

In het Ondernemersplatform Verslogistiek staat verduurzaming van de Verslogistiek centraal. Het platform bestaat uit vooraanstaande ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de CO2-footprint in de verslogistiek.

Het succes van de Nederlandse tuinbouwsector (productie, export, import) heeft een belangrijke logistieke component: Verslogistiek. Tegelijkertijd staat de sector voor een grote uitdaging: de verduurzaming van de gehele versketen. Dit kan niet (alleen) door individuele bedrijven worden opgelost. Een sectorale aanpak is hierbij noodzakelijk en wel in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid, onder andere voor de noodzakelijke (infrastructurele) investeringen.

Lees hier verder.

Webinar Verslogistiek terugkijken

Consumenten vragen steeds vaker om zo duurzaam mogelijke producten. Hierin is het voor onze sector vanuit haar internationale positie een steeds belangrijker aandachtspunt om versproducten dus ook zo duurzaam mogelijk te vervoeren. Bovendien sturen internationale afspraken hier ook steeds sterker op. Zo komt er op Europees niveau wetgeving die bedrijven verplicht stelt om vanaf 2024 te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Het gaat om de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Zeker in de verslogistiek, een sector waarin productkwaliteit erg belangrijk is, vormt het verbeteren van de carbon footprint door verduurzaming van transport en logistiek een grote uitdaging. Vanuit het uitvoeringsprogramma Connect van de Topsector Logistiek wordt al langere tijd volop gewerkt aan systemen om duurzaamheid op bedrijfsniveau te verbeteren en om (onder meer) de carbon footprint van transport en logistiek inzichtelijk te maken. Inzichtelijk voor de bedrijven zelf, én richting klanten, consument en overheden.

Greenports Nederland jaagt de verduurzaming van de verslogistiek aan. Via het "Food & Flower Webinar" dat op 4 juli heeft plaatsgevonden heeft er vanuit Lean & Green International en Big Mile toelichting plaatsgevonden en is door Wolter Koops de ervaring met deze systemen toegelicht. Het was een zeer interessante en informatieve bijeenkomst voor bedrijven die nadenken over de stappen tot verduurzaming. Met ruim 40 deelnemers bleek ook dat dit onderwerp leeft in onze sector. Tijd voor actie dus!

Bekijk hier het webinar terug.

Blijf op de hoogte: huisvesting internationale medewerkers

Op initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos wordt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u zich dan hier aan: info@greenports-nederland.nl.

De laatste nieuwsbrief bekijken? Deze vindt u hier.

Voor in de agenda:

  • Op 28 september van 13.00 tot 14.00 uur organiseert de werkgroep Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw, onderdeel van programma Kas als Energiebron, wederom een digitale communitybijeenkomst. Dit keer is het thema ‘Energiebeleid; perspectief voor ondernemers’. Vanuit de informatie op Prinsjesdag over de energiewetgeving in 2024, aangevuld met informatie over de energiebesparingsplicht, worden Greenport-betrokkenen, gemeenten en provincies bijgepraat over de gevolgen en het perspectief van deze beleidsmaatregelen voor ondernemers in de tuinbouw. Voor meer informatie kunt  u zich wenden tot info@greenports-nederland.nl.
  • Woensdag 4 oktober 2023 Nationaal Tuinbouwcongres in Naturalis Leiden. Meld u zich hier aan.
  • De Dutch Food Week vindt plaats van 7 tot en met 14 oktober. Bekijk hier wat er tijdens Dutch Food Week te beleven valt.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl