Deze e-mail online lezen

 

Wat kan wel ...

Dit is de titel van het rapport van 5 oktober geschreven door Johan Remkes om Nederland uit de stikstofproblemen te halen. Deze titel had wat mij betreft niet misstaan in het nationale tuinbouw congres van 5 oktober, gehouden op de Floriade.

We hebben op het congres ervaren, dat ondanks de misère waar veel bedrijven zich door de energiecrisis in bevinden, het NL tuinbouwcluster met haar veerkracht en innovaties ook deze crisis zal overwinnen.

Gedreven ondernemers, een goede interactie met de overheden en prikkelend kennisnetwerk vormen een sterke mix voor oplossingen die we alleen niet hadden kunnen bedenken.

De topsector en het NL tuinbouwcluster zijn internationaal hoog aangeschreven, maar het vraagt wel bescherming, onderhoud en vernieuwing om dit te blijven. Bedrijven in het tuinbouwcluster moeten de ruimte blijven houden om te kunnen innoveren en een stevige pilaar te vormen in de beweging naar een gezondere samenleving. Bedrijven krijgen versnelling vanuit de internationale kansen en daar profiteert ook de Nederlandse en Europese samenleving van. Internationaal voorop blijven, vraagt om bescherming en onderhoud aan ons “eco-syteem”. Het Horticulture Tommorow rapport dat is uitgereikt tijdens het congres, geeft daarvoor goede aanknopingspunten.

De afgelopen periode voeren we heel frequent met veel partijen uit het cluster intensief overleg over de energiecrisis aanpak. Daarbij zetten we in op samenwerking en het verzamelen van goede informatie uit de ketens om te zorgen dat ook in de kern gezonde bedrijven niet omvallen en in de energietransitie mee kunnen. Het kabinet bereidt met het MKB een steunpakket voor. De kans is groot dat er meer specifieke maatregelen nodig zijn om door deze lastige tijd te komen. Ik denk daarbij aan zaken op het terrein van arbeid, import en borgstellingen. 

Ook hier is het credo……Wat kan wel?

Rutger Lommerse

Nationaal Tuinbouwcongres: Innovatie en beweging is key

Op woensdag 5 oktober werd vanuit de Floriade in Almere het Nationaal Tuinbouwcongres gehouden. Met een flinke opkomst werd de dag afgetrapt door onze Greenports Nederland voorzitter Adri Bom-Lemstra.


@RolfvanKoppen

Adri: ’We hebben nu met een harde werkelijkheid te maken, die velen van ons raakt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Toch is en blijft innovatie, in beweging blijven en samenwerken in het cluster key om door te gaan. Dat doen we nu in deze weerbarstige tijd en dat moeten we nog steviger voortzetten in de toekomst’.

Waarde van het cluster
Verschillende sprekers namen ons mee in de geopolitieke ontwikkelingen, de inrichting van Nederland in de toekomst voor de tuinbouw, en vernieuwing zoals vertical farming.

Een van de sprekers is ondernemer Dirk Aleven van FoodVentures en is ‘Hollandse boer in het buitenland’, zoals hij zelf zegt. Met eigen glastuinbouwbedrijven in onder andere Oekraïne, Kazachstan en Azië geeft hij aan wat het grootste gemis is in het buitenland, namelijk het ontbreken van een cluster. De samenwerkingsverbanden die in Nederland te vinden zijn, tref je zeker niet in het buitenland en dat is een groot gemis, aldus Dirk. Verder roept hij vooral op om niet alleen te exporteren maar voor ook de verkenning te doen om in het buitenland te vestigen. Dicht bij de markt/consument.

Lees verder ... .

Meer groenten in de zorg

Hoe introduceer je gezondere en smaakvollere gerechten met meer groenten voor cliënten, patiënten en zorgmedewerkers? Onder het thema “Meer groenten in de zorg” vond op 8 september 2022 het 6e Groentecongres plaats. Georganiseerd door Groentenfruithuis, ondersteund door de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal.

Gezonde voeding in de zorg moet veel meer aandacht en prioriteit krijgen. Koen Joosten, dagvoorzitter en kinderarts Erasmus MC, gaf bijvoorbeeld aan dat in de lange opleiding tot arts er slechts maximaal 1 week besteed wordt aan ‘gezonde voeding’. Ook moeten steeds meer verpleeg- en ziekenhuizen bezuinigen op koks met als gevolg minder kennis in huis en minder vers eten. Deze ontwikkelingen helpen niet, terwijl het juist in deze tijd zo duidelijk zou moeten zijn dat gezonde voeding zo veel voordelen kan brengen.

Tijdens het congres werd kennis gedeeld via best practices van zorginstellingen. Koks gaven workshops, en er kwamen diëtisten aan het woord met goede initiatieven voor verbetering van de voedselkwaliteit. En bovenal deelde het netwerk informatie en contacten uit. Het enthousiasme was groot onder de deelnemers.

Greenports Nederland werkt met de topsector, regionale Greenports en diverse branche-organisaties samen in de Roadmap Voeding Gezondheid en Leefomgeving om meer aandacht en prioriteit te bewerkstelligen voor voeding in de zorg. Het congres vormde daarbij een hele goede inspiratiebron en netwerkfunctie.

De prijs voor het meest innovatie idee om gezonde voeding laagdrempelig aan te bieden in ziekenhuizen en zorginstellingen is gewonnen door de 'Healthy Food Wall', een automaat die gezonde en duurzame maaltijden aanbiedt.

Welkom!

Maarten Prins is per 1 september de nieuwe programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek. In Greenport Boskoop is Teun Biemond gestart als programmanager van de de regio. Beiden welkom!

Maarten; ‘Ik heb een ruime ervaring opgedaan in de glastuinbouw en ken ook de landbouw vanuit vorige functies. De bollensector is voor mij minder bekend. Echter de thema’s die hier spelen ken ik goed. Ik wil graag mijn bijdrage leveren door thema’s aan projecten te verbinden, initiatieven te bundelen en voor te zorgen dat we in de regio keuzes maken die bijdragen aan een florerende Greenport.

Teun Biemond (links op de foto) studeerde in Wageningen en neemt het stokje over van Andries Middag. “Ik ben begonnen met plantenteelt en veredeling”, vertelt de kersverse programmamanager. “Later heb ik dit breder getrokken, met bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Ik ben overtuigd van de waarde van groen voor welzijn, gezondheid en welbevinden. Het perspectief voor de Boskoopse producten zie ik in dat licht. Met de uitdaging om groen nog veel meer betekenis te geven voor mensen en het groen in de Greenport nog meer te ver-waarden. “

Tuinbouw Battle weer van start

De Tuinbouw Battle richt zich op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Via de battle kunnen we de jeugd meer kennis bijbrengen over de bloembollensector, interesse bij leerlingen wekken voor een opleiding én carrière in de agrarische sector en tenslotte het imago van de sector een boost geven.

Na een aantal jaren met succes in Noord-Holland Noord uitgevoerd te zijn is de Tuinbouw Battle ook in de regio Duin- en Bollenstreek en regio Aalsmeer. De battle loopt ongeveer van oktober tot april. Scholen kunnen zich vanaf nu aanmelden via deze link. Of lees meer op de nieuwe website.

Internationale kansen? Vraag een voucher aan!

Vanuit het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact kunnen vouchers worden aangevraagd. De vouchers zijn bedoeld om specifieke kansen op het gebied van groen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie in landen te verzilveren. Het voucher systeem wil daarmee de samenwerking tussen kennisinstellingen, topsectoren / bedrijfsleven en de Nederlandse overheid in relatie tot het buitenland bevorderen.

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd, zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Per 12 september 2022 is de tweede aanvraagronde voor dit jaar opengesteld. Aanvragen kunnen t/m 7 november 2022 hier worden ingediend.

Agenda:

13 oktober: Symposium just eat it
Ben jij benieuwd hoe je komt tot succesvolle product- en conceptinnovaties voor de jeugd? Hoor het van toonaangevende experts, ga aan de slag in paneldiscussies en workshops, neem een kijkje in de keuken en proef het zelf op donderdag 13 oktober tijdens het 'Just eat it?!' Symposium op Brightlands Campus Greenport Venlo! symposium 'Just eat it’.

13 oktober Online Community-bijeenkomst Voldoende elekticiteit? Een gespannen situatie!
Op 13 oktober staat een online community-bijeenkomst, naast het bijpraten over de effecten van de turbulente energiemarkt, in het teken van elektriciteit. Om het gebruik van gas terug te brengen is beschikbaarheid van voldoende elektriciteit een noodzakelijke voorwaarde. We zien en horen echter dat het elektriciteitsnetwerk aan de grens van haar capaciteit zit. Wat betekent dit voor de energietransitie? Is er een knelpunt? Wat zijn mogelijke oplossingen? De bijeenkomst wordt vanuit de werkgroep ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’ georganiseerd voor gemeentes en regionale Greenports.

Het webinar vindt plaats op donderdag 13 oktober a.s. van 9.00 tot 10.00 uur. Heeft u interesse, meldt u zich dan hier aan.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl