Deze e-mail online lezen

 

Ruimte voor huisvesting

Internationale medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en dus ook aan de land- en tuinbouwsector. Ondernemers in deze bloeiende sector voelen zich verantwoordelijk voor deze groep werknemers. Zij maken zich via Greenports Nederland en LTO Nederland onder meer hard voor goede huisvestinglocaties. In deze nieuwsbrief delen we graag inspirerende voorbeelden en relevant nieuws rondom het thema huisvesting voor internationale medewerkers.

Impressie eerste werkbezoek huisvesting internationale medewerkers Zeewolde

Goede huisvesting regelen voor internationale werknemers is een complex dossier voor veel gemeenten en ondernemers. Daarom nodigden Greenports Nederland en LTO Nederland wethouders, gedeputeerden, beleidsmakers en ondernemers uit voor een werkbezoek in Zeewolde op 31 maart. Meer dan 60 deelnemers wilden met hun eigen ogen zien hoe er in Zeewolde 1200 internationale werknemers een huis hebben gekregen. Lees meer en bekijk de video.

Adviesraad Migratie roept op tot integraal arbeidsmarktbeleid

De Adviesraad Migratie adviseert het kabinet geen gebruik te maken van een streefgetal om van tevoren te bedenken hoeveel asielzoekers we per jaar in Nederland willen ontvangen. Het kan daarentegen volgens de Adviesraad wél nuttig zijn om jaarlijks vast te stellen hoeveel internationale werknemers economisch gezien nodig zijn. Hiervoor is een brede visie op migratie nodig, alsmede een integraal arbeidsmarktbeleid, zo stelt de Adviesraad. LEES MEER

Zo kan het ook

In deze vaste rubriek lichten we een kwalitatief goed voorbeeld van huisvesting voor internationale medewerkers. Van de totstandkoming, de samenwerking tussen gemeenten en de initiatiefnemers tot het eindresultaat. Ter inspiratie voor iedereen die betrokken is bij de huisvesting van internationale medewerkers. Dit keer staat de huisvestingslocatie bij het Fruitbedrijf Masteling centraal. LEES MEER

Wet goed verhuurderschap

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen, die naar verwachting op 1 juli van dit jaar in werking treedt. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten, ook aan internationale medewerkers. Door deze wet kunnen gemeenten actief gaan sturen, bijvoorbeeld door extra eisen te stellen aan de verhuurder als het gaat om het onderhoud van de woning en de maximale huurprijs van gereguleerde huurwoningen.

Algemene regels en mogelijkheid tot het invoeren van een vergunningstelstel
De wet stelt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de algemene regels en de huurvergunning en bestaat uit twee delen.

A. Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze norm beschrijft het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders. De algemene regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de reguliere verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan internationale medewerkers. 

B. In aanvulling op de algemene regels kunnen gemeenten een verhuurvergunning instellen, ook voor de verhuur aan internationale medewerkers. Daarbij kunnen gemeenten voorwaarden aan de vergunning verbinden ten aanzien van het maximaal aantal personen per kamer, voorzieningen voor hygiëne en ten aanzien van voorzieningen voor het bewaren en bereiden van voedsel. Deze vergunning is niet gebiedsgebonden. 

Webinar

Om gemeenten en andere stakeholders te informeren over de exacte inhoud van de wet organiseerde de VNG onlangs een interessant webinar. Dit webinar is terug te kijken via deze link.

Heeft u vragen over de implementatie van de Wet goed verhuurderschap? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam arbeidsmigranten van de VNG (voor gemeenten) arbeidsmigranten@vng.nl of met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw 088 - 888 66 88 (voor ondernemers).

Agenda vrijdag 9 juni vanaf 10.00 uur werkbezoek aan kleinschalige huisvestingslocatie in Limburg

Op vrijdag 9 juni a.s. organiseren Greenports Nederland en LTO Nederland een werkbezoek aan een huisvestingslocatie bij een agrarisch bedrijf in Noord-Limburg. Dit werkbezoek is bedoeld voor staten- en raadsleden, bestuurders (overheid en agrarische) ambtenaren en ondernemers. Meer informatie en aanmelden? Hier link naar uitnodiging.: Uitnodiging voor het werkbezoek

Deze nieuwsbrief is een initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos. Je ontvangt deze mail omdat je in het verleden aan een van deze partners aangegeven hebt op de hoogte te willen worden gehouden over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. De nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door bijdragen van aan Greenports Nederland verbonden provincies en Colland Arbeidsmarkt.