Deze e-mail online lezen

 

Belangrijke stap voorwaarts, meer nodig

De extra maatregelen die het kabinet aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen. “Het kabinet geeft een goed signaal af. Het geeft gehoor aan onze noodsignalen”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep coronacrisis tuinbouw in het persbericht dat gisteravond is verstuurd. Bond: “De volgende stap moet zijn dat er ruimhartig budget voor beschikbaar komt en het snel tot uitvoering van de regelingen komt. De financiële nood is écht hoog bij een groeiende groep ondernemers binnen een aantal clusters van deze Topsector van onze economie. Wij staan in de startblokken om ervoor te zorgen dat ondernemers snel weer perspectief krijgen op lijfsbehoud.” U kunt het bericht hier terug lezen.

Het persbericht refereert aan een Kamerbrief van het ministerie van EZK. Deze is hier terug te lezen.

Verkennende gesprekken ACM
Het is niet toegestaan telers een bindend advies te geven over productiebeperking. Aan de hand van enkele casussen uit de praktijk wil de crisisorganisatie in een verkennend gesprek met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) nagaan welke ruimte en mogelijkheden er wél zijn in deze periode met coronacrisis. Er worden meerdere casussen verzameld uit de diverse sectoren om ze vervolgens aan ACM voor te leggen en zo te toetsen.

Oproep aan energiebedrijven om bezwaar te maken tegen de verhoging ODE
Glastuinbouw Nederland roept namens haar leden energiebedrijven op om een bezwaarschrift in te dienen bij de Belastingdienst vanwege de ODE-verhoging die energiebedrijven moeten doorbelasten aan haar klanten. De belastingmaatregel leidt tot zeer grote liquiditeitsproblemen voor een sector die al zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Energiebedrijven zijn juridisch gezien de enige partij die tegen deze verhoging bezwaar aan mogen tekenen. KAVB, Royal FloraHollland, GroentenFruit Huis, Rabobank, Greenports Nederland en het crisisteam Tuinbouw onderschrijven deze oproep. Lees hier de brief.

Podcast Nederlands beleid rond corona voor Poolse werknemers
Er leven onder Poolse werknemers veel misverstanden. Misverstanden rond het beleid in Nederland rond corona en de houding van Nederlanders ten opzichte van internationale werknemers. Deze misverstanden worden gevoed door zeer suggestieve berichten op social media. Deze circuleren onder de werknemers. Het is begrijpelijk dat mensen daar gevoelig voor zijn; ze zijn ver van huis in een vreemd land met een taal die ze niet begrijpen.

Daarom is een podcast opgenomen met meer uitleg over het Nederlandse beleid. De podcasts zijn vanaf nu beschikbaar, in het Engels, Pools en Nederlands. De Nederlandse versie is speciaal gemaakt voor Nederlandse ondernemers, zodat men weet wat er wordt gezegd in de Poolse variant. Ze worden ook verspreid via de Poolse platforms met een bereik van ongeveer 170.000 mensen. Ook het ministerie van SZW is geïnformeerd over de podcasts. De brancheorganisaties van uitzendondernemingen ABU en NBBU en de SNCU zetten de podcasts op hun site. De taskforce heeft ook de vakbonden hierover geïnformeerd. De podcasts zijn terug te vinden op de site van de Werkgeverslijn.

In de media
Campagne GFH bij de Ster
Sinds deze week is de spot van de campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit.’ van het GroentenFruit Huis te zien bij de Ster. Deze maand wordt het 100 keer uitgezonden. Bekijk hier de spot. GroentenFruit Huis startte de campagne 28 maart via social media en is nu dus ook via televisie te zien en via de radio te horen.

Bloemetje voor eenzame ouderen
Met medewerking van Ali B verrast de sierteeltsector komend weekend eenzame ouderen met een bloemetje. De actie is in samenwerking met Bloemenbureau Holland opgezet. Er worden 150.000 kleurrijke boeketten uitgedeeld bij alle verzorgingshuizen in Nederland en via thuiszorgorganisaties aan alleenstaanden thuis, meldt BBH.

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pauline Verhagen van Greenports Nederland: 06 53 35 33 69 / communicatie@greenports-nederland.nl.

Volg ook onze website voor de laatste update over coronacrisis Tuinbouw.