Deze e-mail online lezen

 

Een nieuw verhaal ...?

Over een paar weken gaan we naar de stembus voor de landelijke verkiezingen om onze nieuwe volksvertegenwoordigers in de 2e kamer te kiezen. Veel kiezers zweven nog en hebben geen idee waar ze voor gaan kiezen. Het oude speelveld is op zijn kop gezet en de nieuwe spelers hebben nog geen sporen getrokken. Ze geven wel aan het allemaal anders te willen doen….

Ook tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres werd in de workshop “de tovenaar en de profeet“ van Hidde Boersma en Joris Lohman de oproep gedaan om samen het verhaal rond de tuinbouwproductie te herschrijven.

Lees hier de column van Rutger Lommerse verder

Thematafel Internationalisering: Controlled environment agriculture (CEA) verder op de kaart in de EU

Europa voedselsoeverein via gezond voedsel, een groenere en kleurrijke samenleving en gezondere en gelukkigere mensen terwijl we werken aan klimaatmitigatie, biodiversiteit herstel en een leefbaar milieu. Met controlled environment agriculture (CEA) kan het.

Tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden presenteerde het Nederlandse tuinbouwcluster hoe het met CEA en bijbehorende tuinbouwketen wil bijdragen aan internationale vergroeningsambities als de VN-duurzaamheidsdoelen en de Europese Green Deal.  

Lees hier verder

De tuinbouwsector leert en onderneemt met biodiversiteit

Demissionair minister van LNV Piet Adema opende op 4 oktober in Naturalis het Nationaal Tuinbouwcongres. Met het thema biodiversiteit als leidraad voor de sprekers en de workshops werd het een prikkelende, inspirerende en energieke middag.

De minister appelleerde aan de kracht van de sector, het sterke innovatieve karakter en het sectorsysteem in zijn geheel. ‘De Nederlandse tuinbouw is van wereldklasse, laat dat zien en wees er trots op’, aldus Adema. Ook refereerde hij aan het gezamenlijk optrekken om de resultaten van de transities nog beter te duiden. De overheid ziet graag dat de sector aan de slag gaat om doelsturing mogelijk te maken. Dit past bij het geprezen ondernemerschap en vraagt nieuwe initiatieven vanuit de sector.

Lees hier verder

Verkiezingsmanifest

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november is onder aanvoering van Greenports Nederland door de gezamenlijke brancheorganisaties in de tuinbouw een Verkiezingsmanifest opgesteld. Dit manifest is naar de samenstellers van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen gestuurd. Deze zullen in de komende periode hierover actief worden benaderd.

Ook zijn er door de partners position papers gemaakt die dieper en concreter op de afzonderlijke onderwerpen uit het verkiezingsmanifest ingaan. Daarbij spreken we de overheid als partner aan. Het is belangrijk dat de betekenis van de tuinbouw voor economie en maatschappij goed op de kaart wordt gezet!

Download hier het verkiezingsmanifest.

Bijeenkomst Green meets Ports “Versnellen in duurzaamheid doen we samen”

Op donderdag 23 november organiseert Greenports Nederland haar ondernemersbijeenkomst ‘Green meets Ports’. Een lagere footprint van de Verslogistiek, met behoud van een goede concurrentiepositie in Europa. Dat is de ambitie die is opgenomen in het Tuinbouwakkoord. Hoe Greenports Nederland dit aanpakt, wordt in deze bijeenkomst uiteengezet. 

Hartman Expeditie presenteert haar visie en activiteiten op duurzaamheid in de logistiek. Als afsluiting van de bijeenkomst zal TLN de deelnemers uitdagen om samen aan de slag te gaan. Een praktisch en concreet programma waarin het naast inzicht en inspiratie in verduurzaming ook een goede gelegenheid is om te netwerken.

De bijeenkomst is vooral gericht op bedrijven in de transport en logistiek en wordt gehouden bij Ter Laak Orchids in Wateringen. De start is om 15.30 uur. U kunt zich opgeven via een mail naar info@greenports-nederland.nl, waarna u het officiële programma ontvangt.

Groentecongres Vitaal vooruit met groenten en fruit

Op 5 oktober vond het groentecongres plaats in museum Naturalis in Leiden. Dit congres, mede georganiseerd door GroentenFruit Huis en Koppert Cress, legt de verbinding tussen gezonde voeding en de positieve effecten op gezondheid.

Maatschappelijk gezien een belangrijk thema gezien de toename aan zorg- en welvaartsziekten. Dit congres is jaarlijks een verzamelplek van de medische wereld, de tuinbouwsector en allerhande initiatieven en start-ups die zich inzetten voor een gezondere leefomgeving.

Een zeer geslaagd evenement, waar in de discussie werd vastgesteld dat zowel gemeenten als de ondernemers in de sector een belangrijke rol kunnen spelen in het realiseren van een hogere consumptie van groente en fruit.

Leo Meijer (wethouder gemeente Ede) gaf voorbeelden waaruit blijkt dat actief beleid vanuit gemeenten bijdraagt in deze doelstelling. Rob Baan (Koppert Cress) roept de ondernemers in de sector op om hier meer initiatief te pakken en Janine Luten (GroentenFruit Huis) geeft aan dat dit thema niet voor niets in de visie van GroentenFruit Huis een plek heeft. Lastigheid is om voldoende middelen te vinden om met acties het consumentengedrag te beïnvloeden. De budgetten van de fastfood concerns en de belangen bij retailers in het ‘ongezonde’ voedselaanbod zijn veel groter. Hier moet verandering in komen.


Paneldiscussie met Leonie Horne, Leo Meijer, Rob Baan en Janine Luten

Ook vanuit Greenports Nederland is er aandacht voor ‘Gezonde Mensen’. Het thema is opgenomen in het Tuinbouwakkoord en er is een platform met betrokken deelnemers uit de sector. Wilt u hier meer van weten dan kunt u contact opnemen met Rob van Ruiten, procesmanager Greenports Nederland (rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl).

Incotec wint de Plantum Duurzaamheidsprijs

De 8e editie van de Plantum Duurzaamheidsprijs heeft dit jaar een waardige winnaar gevonden in zaadverbeteraar Incotec, een internationaal bedrijf met de hoofdvestiging in Enkhuizen. Met hun innovatieve project 'Speed Up Reforestation' hebben zij indruk gemaakt op de jury en de prijs voor duurzaamheid in 2023 in de wacht gesleept.

Erik Jan Bartels, managing Director en tevens lid van de Raad van Advies van Greenports Nederland: “Wij zijn heel enthousiast over onze samenwerking met Land Life Company, en natuurlijk ook met de erkenning die we in de vorm van de Plantum Duurzaamheidsprijs hebben gekregen. Ontbossing is een van de grootste problemen waarmee we op dit moment te maken hebben en ieder initiatief wat helpt om dit tegen te gaan, heeft onze steun.”

Lees hier verder

Onderbroekenchallenge Duin-en Bollenstreek

Op verschillende plekken in de Duin- en Bollenstreek werden op donderdag 12 oktober 100% katoenen onderbroeken ingegraven om het bodemleven en de bodemkwaliteit te meten tijdens de Onderbroeken Challenge. Na twee maanden worden de onderbroeken weer opgegraven en de resultaten bekeken: hoe meer er is ‘gegeten’ daar beneden, hoe beter.

Met deze Onderbroeken Challenge kunnen de deelnemers eenvoudig zien hoe het gesteld is met het bodemleven en de bodemkwaliteit. Hoe minder er van de onderbroek over is, des te beter. Dit betekent dat de bodem gezond is en veel levensvormen (diertjes en schimmels bijvoorbeeld) en natuurlijke materialen (plantenresten etc.) bevat. De 100% katoenen onderbroeken worden voor acht weken ingegraven. Deelnemers kregen een speciale flyer met ingraaf- en opgraafinstructies. Bij het opgraven op 12 december zie je meteen het resultaat.

GreenportLIVE over bodemleven en bodemkwaliteit  
De Onderbroeken Challenge vloeit voort uit onderzoek over bodemleven, bodemkwaliteit, circulariteit en biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek waarbij Greenport Duin- en Bollenstreek betrokken is. Dit is gepresenteerd op donderdag 1 juni 2023 in het ECC in Leiden. Toen is een aantal deelnemers de Onderbroeken Challenge aangegaan om aandacht te vragen voor een gezonde bodem. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Greenport Duin- en Bollenstreek.

Blijf op de hoogte: huisvesting internationale medewerkers

Op initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos wordt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u zich dan hier aan: info@greenports-nederland.nl.

De laatste nieuwsbrief bekijken? Deze vindt u hier.

Voor in de agenda:

  • Donderdag 2 november vindt hèt Tuinbouwverkiezingsdebat plaats. Ondernemers gaan onder leiding van Martijn de Greve in debat met Kamerleden Joris Thijssen (PvdA), Pieter Grinwis (CU), Peter Valstar (VVD), Jenny Vermeer (CDA) en Caroline van der Plas (BBB) over oplossingen die het tuinbouwcluster te bieden heeft voor een groene, gezonde en duurzame toekomst voor Nederland. Het Tuinbouwdebat is een besloten bijeenkomst en wordt georganiseerd door Hillenraad100, Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland.
  • Dinsdag 7 november community-bijeenkomst Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw, bestemd voor betrokken deelnemers van regionale Greenports, gemeenten en provincies. Thema: Gevolgen energiebelastingmaatregelen 2024 en stand van zaken energiebesparing plicht.
  • Donderdag 23 november organiseert Greenports Nederland haar ondernemersbijeenkomst ‘Green meets Ports’. De bijeenkomst is vooral gericht op bedrijven in de transport en logistiek en wordt gehouden bij Ter Laak Orchids in Wateringen. De start is om 15.30 uur. U kunt zich opgeven via een mail naar info@greenports-nederland.nl, waarna u het officiële programma ontvangt.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl