Deze e-mail online lezen

 

Rectificatie

U heeft om 14.32 uur een persbericht van ons ontvangen, helaas was daar het schadebedrag van de boomkwekerij sector niet in vermeld. Hierbij ontvangt u een rectificatie met daarin alle verschillende branches met hun schades vermeld. 

Oproep aan kabinet: “Snel Noodfonds nodig voor behoud sierteelt”

Om de sierteeltketen te behouden voor Nederland, is snel een Noodfonds nodig. Die oproep doen organisaties uit de sierteeltketen in een brief aan minister Schouten van LNV. “De impact van de crisis is groot, juist omdat dit het seizoen is dat we veel omzet horen te draaien. De schade beloopt dit jaar 2,2 miljard euro, in het gunstigste scenario. Bijzonder teleurstellend dat minister Schouten in de EU-Landbouwraad gisteren geen gehoor vond voor extra steunmaatregelen”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw.

De gezamenlijke organisaties complimenteren het kabinet voor de wijze waarop het ons land door de crisisperiode loodst. “We leven mee met hen die direct door het Coronavirus worden getroffen en hebben respect voor al diegenen die zich tot het uiterste inzetten in de gezondheidszorg. Terecht geeft het kabinet bij zijn aanpak de volksgezondheid de hoogste prioriteit. Ook in onze keten, waar veel werkzaamheden ‘gewoon’ door moeten gaan, is er aandacht voor het zorgvuldig naleven van de preventiemaatregelen”, vermeldt de brief.

Eerste faillissementen een feit
Bond voegt eraan toe het zeer te prijzen dat minister Schouten de problematiek snel bij de Landbouwraad op tafel legde. “Nu Brussel de deur dichthoudt, kijken we naar wat het kabinet voor ons kan betekenen. Snelheid is geboden. Eerste bedrijfssluitingen zijn helaas een feit.” De brief onderstreept de urgentie en dat het Noodpakket dat het kabinet vorige week instelde bij lange na niet genoeg is om de 7.000 MKB- en familiebedrijven in de sierteeltketen door de Coronacrisis te loodsen. “Zonder aanvullend Noodfonds gaat de keten het niet redden”, is de noodkreet.

Elke ketenschakel geraakt
De crisis raakt elke schakel in de keten van uitgangsmateriaal, productie, handel en verwerking en verkoop. Bij de veredeling en vermeerdering is de schade 300 miljoen euro. Voor de teelt en afzet van snijbloemen loopt het schadebedrag op naar ruim 500 miljoen euro, waar dit bij potplanten zelfs 685 miljoen euro is. Bij de teelt en afzet van bollen gaat het om ruim 340 miljoen euro en bij de boomkwekerij om 230 miljoen euro. Bij veilingen ligt er nog eens 90 miljoen euro schade in het verschiet. Bond: “Deze schade van ruim 2,2 miljard euro treedt op bij het scenario dat de Coronacrisis drie maanden zorgt voor marktontwrichting en dat daarna marktherstel optreedt. Het lijkt nu reëel te verwachten dat het hier niet bij blijft.”

Schadeberekening
Bij de berekening van het schadebedrag is rekening gehouden met omzetverlies. Daarnaast is ervan uitgegaan dat met (tijdelijke) maatregelen op kosten is te besparen. Ook het effect van het vorige week ingestelde Noodpakket is meegenomen. Deze berekening is nauwkeuriger dan de raming die vorige week werd gepresenteerd en die een enkele dubbeltelling bleek te bevatten. Daarnaast blijft de impact van de crisis onduidelijk voor de aanverwante bedrijvigheid in het tuinbouwcluster.

Coronacrisis Tuinbouw
Greenports Nederland coördineert en faciliteert voor tuinbouworganisaties de aanpak van de Coronacrisis. Hierbij inventariseren deelnemende organisaties de impact en het schadebeeld in de sector als gevolg van wereldwijde maatregelen om de Coronapandemie in te dammen. Ze werken vervolgens samen aan oplossingen voor collectieve knelpunten. 

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

Noot voor de redactie

Niet voor publicatie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pauline Verhagen van Greenports Nederland: 06 53 35 33 69 / communicatie@greenports-nederland.nl.

Volg ook onze website voor de laatste update over coronacrisis Tuinbouw.