Deze e-mail online lezen

 

Netwerk nieuwsbrief van Greenports Nederland

U ontvangt deze netwerk nieuwsbrief omdat u direct betrokken bent bij Greenports Nederland in één van de werkgroepen of transitietafels. In deze netwerk nieuwsbrief staan wat praktische zaken met betrekking tot het vergaderen op afstand, het centraal toegankelijk maken van documenten en wie is wie.

Werk in uitvoering

We zijn met een groot team van zo’n 50 personen verdeeld over acht tafels aan het werk om uitvoering te geven aan de concretisering van het Tuinbouw Akkoord. We doen dit door middel van thematafels waar we vaak in een kleine setting, met bestuurders uit de GreenBoard en specialisten uit het netwerk, verdieping aanbrengen in de gekozen thema’s. Zo zien we, via een programmatische aanpak, projectideeën en actieplannen ontstaan. In de Greenboard van 10 oktober jl. is door alle tafels een update gegeven en heeft de Greenboard haar waardering uitgesproken. Een compliment aan jullie aan allemaal.

We werken aan een solide agenda die nodig is om versnellingen en doorbraken voor het tuinbouwcluster te realiseren. Een aantal thema’s, zoals klimaat neutrale tuinbouw en ruimtelijke inrichting, is verder dan andere tafels. Dit is logisch is gezien de voorgeschiedenis van deze onderwerpen. We gaan naar een volgende fase waarin we de uitwisseling van informatie tussen de tafels willen gaan versimpelen zodat verbindingen sneller gelegd worden. Hieronder lees je daar meer over.

Via deze eerste netwerknieuwsbrief wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet, we zijn volop in uitvoering… het wordt alleen maar mooier.

Rutger Lommerse
Programma manager Greenports Nederland

Greenports portal

Binnenkort ontvangt u een login code voor een afgeschermd gedeelte op de website van Greenports Nederland. Vanaf de website kunt u inloggen in een speciaal voor u gemaakte omgeving waar alle verslagen van alle thematafels terug te vinden zijn. Hiermee hopen wij het voor u makkelijker te maken om verslagen terug te vinden en kunt u ook van andere thematafels lezen wat daar besproken is. De inlogcode ontvangt u volgende week via de email.

Whereby

Om leden van onze werkgroepen en tafels optimaal te ondersteunen en reistijden zo kort mogelijk te houden, kan gebruik worden gemaakt van video meetings via Whereby. Deelnemers van een vergadering ontvangen standaard bij de uitnodiging een link die direct toegang geeft om de vergadering via Whereby bij te wonen. Live vergaderen heeft ieders voorkeur, maar hiermee hopen wij u een goed alternatief te kunnen bieden.

Tip: download de Whereby iOS app. Mocht u nog meer informatie nodig hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@greenports-nederland.nl.

Link voor Whereby vindt u hier

Wie is wie

Greenports Nederland is nu ruim een jaar actief en heeft inmiddels een groot netwerk van mensen die samen aan de slag zijn om de positie van de tuinbouw ook voor de toekomst te waarborgen. Daar zijn we trots op. Om te zien wie in welke thematafel actief is, kunt u via de onderstaande link een overzicht van alle thematafels en haar deelnemers downloaden.

Samenstelling Transitietafels Greenports Nederland

Greenports Nederland nieuwsbrief

Iedere twee maanden brengen we een nieuwsbrief uit. Daarin geven we één of twee thema’s het podium om iets te vertellen over de voortgang en de tot nu toe behaalde resultaten. Ook willen we hierin gerealiseerde projecten in de greenportregio’s onder de aandacht brengen. Tevens is er aandacht voor de persoonlijke drive van de mens in de tuinbouw en publiceren we relevante nieuwsfeiten. Gebruik deze nieuwsbrief om te vertellen wat u van plan bent en hoe u anderen hierbij wilt betrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Pauline Verhagen, communicatie specialist via communicatie@greenports-nederland.nl

Voortgangsrapportage

Binnenkort zal iedere tafel worden verzocht om een voortgangsrapportage volgens een vast format in te vullen. Deze informatie zullen wij delen met de GreenBoard en de andere tafels. Een selectie hiervan zal gebruikt worden om de website van Greenports Nederland te updaten. De tekst die op de site komt zal met de verantwoordelijke van de betreffende tafel worden kortgesloten. Zo krijgen bezoekers van de website inzicht over voortgang op de diverse thema’s. 

Team Greenports Nederland

Het kantoor van Greenports Nederland bevindt zich in het Hortiversum in Zoetermeer. Programma manager Rutger Lommerse heeft een klein team om zich heen verzameld dat hem ondersteunt op secretarieel en communicatief vlak. Zo werkt Yvette Nikolic als office manager en verzorgt Pauline Verhagen de communicatie activiteiten. 

Social Media

Greenports Nederland is ook te volgen via social media zoals Twitter en LinkedIn.

Twitter via @GreenportsNL
Greenports Nederland op LinkedIn is te benaderen via deze link

LinkedIn Greenports Nederland