Deze e-mail online lezen

 

Boerenverstand...

Column Rutger Lommerse, programmamanager Greenports Nederland

Burgers en actiegroepen oordelen met halve waarheden over de bedrijfsvoering en agrarische ondernemers die zich iedere dag inspannen om het beter te doen en zich niet begrepen voelen.

In de tuinbouw voelen we de spanningen opkomen en zien we dilemma’s ontstaan. Hoe gaan we vergroenen als een doorlooptijd naar een nieuw middel acht jaar bedraagt? Hoe gaan we naar minder fossiele brandstof als diepe geothermie risicoloos moet zijn? En als netverzwaring voor elektrificatie niet wordt gerealiseerd?

Dat er gewerkt moet worden naar een integrale oplossing op gebiedsniveau wordt steeds duidelijker. Goede kans dat het nieuwe kabinet hier stevig op zal inzetten. Ik verwacht dat de Greenports en tuinbouwgebieden op korte termijn worden aangesproken om een integrale aanpak te formuleren.

Lees de hele column over de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hier >>>

Huisvesting Internationale Medewerkers

Gerard Mostert is wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Greenport in de gemeente Katwijk. Daarbij is hij voorzitter van de bestuurlijke tafel huisvesting internationale medewerkers.

Wij hebben hem voor deze nieuwsbrief geïnterviewd over dit onderwerp.

Gerard legt uit waar het wringt in deze huisvestingsopgave: “Internationale medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan onze nationale en lokale economie. Als we mensen naar Nederland halen om te werken, brengt dat de verplichting met zich mee om ze hier goed en passend te huisvesten, zonder dat dit ten koste gaat van het woningaanbod voor bijvoorbeeld starters en senioren.”

De Tafel kwantificeert op dit moment de opgave: “We voeren nu een onderzoek uit naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en daarmee de opgave die er ligt voor de huisvesting van internationale medewerkers.
Er zijn altijd goed onderbouwde cijfers nodig om de politiek in de goede richting te kunnen bewegen
.”

Gerard sluit het interview af met zijn advies aan andere Greenport en niet-Greenport gemeenten.

Lees het hele interview met Gerard Mostert hier >>>

Energieprijzen op termijn een bedreiging

Meer dan de helft van de glastuinbouwondernemers in Nederland ondervindt op het bedrijf een kostenstijging als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat blijkt uit een inventarisatie die Glastuinbouw Nederland onlangs hield in het kader van de impact van de hoge energieprijzen op de glastuinbouwbedrijven. Ook kan hieruit worden geconcludeerd dat zo’n 75% van de ondernemers een gedeelte van hun gas- en elektriciteitsbehoeften voor dit jaar heeft vastgelegd. Als de huidige energieprijzen aanblijven, verwacht 38% van de ondernemers dat er binnen het jaar liquiditeitsproblemen op het bedrijf ontstaan. Lees het hele bericht online >>>

Greenport projecten in de schijnwerpers

Indoor Farming Nederland bundelt krachten
De community Indoor Farming Nederland kwam tijdens de pre-opening van het fonkelnieuwe I-Grow Pavilion in het World Horti Center samen met de vijftien betrokken partners van het paviljoen. Het paviljoen vertelt het verhaal van de Nederlandse hightech tuinbouw. Een verhaal over het produceren van duurzaam, gezond, veilig en voldoende voedsel in zowel kassen als in indoor farms zonder daglicht. Lees verder >>>

The Young Digitals aan de slag voor Greenport West-Holland
The Young Digitals is een sociale onderneming die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot digital marketeer. Niet alleen ziet Greenport in hoe onmisbaar jonge, frisse blikken op onze marketing kunnen zijn; jongeren kunnen zich met deze samenwerking ook nog verder ontwikkelen. Lees meer over de nieuwe samenwerking >>>

Vliegtuigstoelen van mycelium en plafondpanelen van paprikastengels!
De plant stond centraal tijdens het 2e online innovatiecafé 'Circulariteit in de tuinbouw', dat op donderdag 25 november plaatsvond. Want een plant is meer dan alleen de ‘drager’ van tomaten of paprika’s. Als de vruchten eraf zijn, kunnen de stengels - die anders op de composthoop belanden - op een andere manier worden ingezet, bijvoorbeeld als bouwmateriaal of meststof! Lees de volledige terugblik >>>

Nieuws uit het tuinbouwcluster

Coronaherstelfondsen gaan in december open
Twee subsidieregelingen met geld uit het Europese coronaherstelfonds gaan in december open. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunnen boeren en tuinders alleen of gezamenlijk investeren in de toekomst van hun bedrijf. Lees het hele bericht op Nieuwe Oogst >>>

Seed Money Projecten: Indieningstermijn sluit 17 december
Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Dit is een oproep van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food. Lees meer >>>

Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (sluit 15 december)
Wilt u samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer of minder stikstofuitstoot? Als u daarvoor een project opzet, kunt u subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Lees meer >>>

Bedrijfsspecifiek onderzoek in opkomende economieën
Research Project Maastricht is een consultancy bureau gelieerd aan de Universiteit van Maastricht, dat jaarlijks tegen kostprijs bedrijfsspecifiek onderzoek uitvoert in opkomende economieën. In januari 2022 vertrekt RPM voor 4 maanden naar Oost Europa (Polen, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Slowakije) om daar field research te gaan doen. Organisaties met interesse in dergelijk onderzoek kunnen contact opnemen met Yentl van den Hombergh: +31 (0)6 21971663. Lees meer >>>

Agenda

7 december: Meet & Greet Energie
Heeft de tuinbouw ook in de toekomst voldoende CO2 voor verdere verduurzaming? Dat is één van de vragen tijdens de online Meet & Greet Energie op 7 december. Bekijk het programma en de inschrijfmogelijkheid >>>

16 december: GreenportLIVE: Bollenteelt biodivers en circulair
Tijdens dit online evenement laten we ons informeren over en inspireren door de laatste stand van zaken van actueel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en projecten over biodiversiteit en circulariteit in het bollencomplex. Programma en aanmelden >>>

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl