Deze e-mail online lezen

 

Crisisorganisatie klankbord voor uitwerking extra steunmaatregel

De organisaties die samenwerken in de Crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw fungeren als klankbord voor het ministerie van LNV en de RVO bij de uitwerking van de extra steunmaatregel voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Het ministerie van LNV maakte de maatregel op 15 april bekend met een brief aan de Tweede Kamer. Er is een budget van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld om voor de sierteelt en enkele delen van de voedingstuinbouw een deel van de schade van de coronacrisis te compenseren. Daarnaast worden de provisiekosten voor de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL-C) verlaagd van 3% naar 1,5%, respectievelijk van 1,0% naar 0,5% voor startende ondernemers en overnemers. Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw, noemde de extra steunmaatregel “een belangrijke investering in behoud van bedrijven, banen en het cluster van de Topsector.” Lees hier het persbericht.

NOW - vervolg
Met de aangekondigde extra steunmaatregel, leek het ‘NOW-dossier’ voor de tuinbouw gesloten. De Tweede Kamer kwam echter met moties over uitbreiding van de NOW. De één vraagt om uitbreiding in verband met aanspraak op de NOW-regeling door concerns (‘werkmaatschappijen’); deze is aangenomen. Een andere motie vraagt om aanpassing van de NOW door een representatieve periode van de omzet te nemen. Deze motie is aangehouden. De eventuele mogelijkheden om er vanuit de tuinbouw aanspraak op te kunnen maken kunnen dus nog wijzigen. Naar verwachting zal minister Koolmees van Sociale Zaken deze week met een reactie op de moties komen.

Verliesverrekening
Als crisisorganisatie gaven we eerder aan dat het wenselijk zou zijn om het (te verwachten) verlies over 2020 te kunnen verrekenen over enkele jaren terug (carry back). De Tweede Kamer nam moties aan waarin het kabinet wordt gevraagd uitwerking te geven aan een ruimere verliesverrekening. Het heeft dus de aandacht en krijgt een vervolg.

GO regeling
De looptijd van de GO regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) is verlengd van drie naar zes jaar. De verwachting is dat na melding door het ministerie van EZK de regeling snel kan ingaan. Vorige week werd de GO regeling al verruimd door het maximale garantiebedrag te verhogen. Lees hier meer over de GO regeling.

Overzicht LNV van Noodpakket Covid-19
Het ministerie van LNV publiceerde een overzicht van maatregelen waar ondernemers in de land- en tuinbouw aanspraak op kunnen maken. En bij welk ‘loket’ ze daarvoor moeten zijn. Het overzicht is hier te vinden.

Gesprek met ACM krijgt vervolg
Het gesprek dat de crisisorganisatie had met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) krijgt een vervolg. Dat sprak de ACM af met vertegenwoordigers van organisaties die participeren in de crisisorganisatie. De komende tijd wordt bezien of er mogelijkheden zijn om tot afspraken te komen over beperking van de productie. Dit met als doel om kosten te besparen en schade te beperken in deze coronacrisis. De crisis kent geen precedent, erkende ACM. Er is dan ook geen pasklaar antwoord voor problemen, ook niet voor maatregelen die de mededinging kunnen beperken. ACM is bereid de branches en haar ondernemers te helpen om oplossingen te vinden. Wel geldt dat iedere situatie uniek is en dat dit, op productniveau, een nieuwe beoordeling van ACM vergt. Daarbij kijkt ACM onder meer naar de aard van het probleem (heeft het wel met de coronacrisis te maken) en of het wel redelijk is (proportioneel). Afgesproken is dat er specifieke casussen worden voorbereid om in een vervolggesprek met ACM te bespreken.

Vlog Jaap Bond
Kijk hier voor vlog #7 van Jaap Bond van 16 april 2020.

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pauline Verhagen van Greenports Nederland: 06 53 35 33 69 / communicatie@greenports-nederland.nl.

Volg ook onze website voor de laatste update over coronacrisis Tuinbouw.