Deze e-mail online lezen

 

De 3D’s voor de tuinbouw

Column Rutger Lommerse, programma manager Greenports Nederland

Gelukkig laat de tuinbouw zijn veerkracht en optimisme zien door zich te herstellen na de eerste klappen die het coronavirus aan de Nederlandse economie uitdeelde.

Wij als 'homo sapiens' willen niet uit onze dagelijkse routines worden gehaald en als het even kan, gaan we dan ook weer snel terug naar het oude vertrouwde. Maar er komen toch ook steeds meer signalen dat veranderingen nu nodig zijn. De oude vertrouwde manier van werken stond regelmatig onder spanning en gaf weinig ruimte aan grote veranderingen.

Een soortgelijk signaal komt ook terug uit onderzoeken waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking een duurzamer en eerlijker herstel wil waarbij de economie, het klimaat en sociaal welzijn meer met elkaar in evenwicht zijn. Terugkeren naar het oude vertrouwde is niet gewenst en staat transities naar een duurzame samenleving in de weg.

Of het allemaal zo eenvoudig en maakbaar is, vraag ik me af. Maar dat je in nieuwe plannen rekening houdt met nieuwe mogelijkheden, gestoeld op andere principes en inzichten, lijkt me wel slim. Daarom is het goed om te zien dat het tuinbouwcluster komend najaar stevig kennis kan maken met het fenomeen Scenario Analyse en het toepassen van scenario denken. Dit hebben we nodig in de opbouw voor nieuwe plannen van onze tuinbouwondernemers. ACCEZ  komt op 1 oktober tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres online met de eerste interactieve online workshop.

Ik verwacht dat deze inzichten en aanpak een extra dimensie geven voor de ondernemers, tuinbouwbranches en Greenports. Zodat zij hun keuzes en toekomstplannen kunnen veranderen, aanpassen of extra kracht bij kunnen zetten. Waarschijnlijk sluit dat aan op de 3D’s voor de tuinbouw; namelijk duurzamer, digitaler en meer divers.

Nationaal Tuinbouwcongres online

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Het eerste jaar van het Tuinbouwakkoord kende vele ontwikkelingen op voor de tuinbouw belangrijke thema’s. Zo kregen we te maken met het ODE-vraagstuk, toenemende handelsbarrières, de opzet van een nieuw gewasbeschermingsbeleid en een sterk veranderend arbeidsvraagstuk. Daarbij komt de coronacrisis met tal van (na-ijl) effecten. Kortom een bewogen start van het akkoord, waarbij de kwetsbaarheden van het tuinbouwcluster zijn blootgelegd.

Het programma kent een volledige online opzet voor de deelnemers en is op 1 oktober van 13.30 tot 15.45 uur live vanuit het World Horti Center in Naaldwijk. Tijdens het online congres kunt u actief deelnemen door de Yellenge app te downloaden.

Kijk hier voor het volledige programma. Op deze pagina kunt u ook een link vinden om u aan te melden voor deze middag.

Het Tuinbouwakkoord kent zeven thema’s: Ruimtelijke Inrichting, Klimaatneutrale Energie, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Innovatie, Internationalisering, Verslogistiek, Gezonde Mensen en Gezonde Planten. In aanloop naar het Nationaal Tuinbouwcongres zullen we elke dag een nieuwe video publiceren van een thema. Vandaag is de aftrap met de video Ruimtelijke Inrichting. In deze video gaan Adri Bom-Lemstra, Carin van Huët, Erik Persoon en Marcel van Rooijen met elkaar in gesprek over het onderwerp ruimtelijke inrichting en wat de inspanningen zijn in het gebied waar deze ondernemers zijn gevestigd.

Video Ruimtelijke Inrichting – Greenports Nederland

Foto Adri Bom

Even voorstellen – Rob van Ruiten, Procesmanager Greenports Nederland

Mijn naam is Rob van Ruiten. Ik woon in Oude Wetering, samen met mijn vrouw en drie kinderen. Per 1 september jl. ben ik aan de slag gegaan als Procesmanager Transitietafels bij Greenports Nederland voor drie dagen per week.

Opgegroeid in een tuindersgezin, ben ik, na mijn economiestudie aan de Erasmus Universiteit gevolgd te hebben, direct gaan werken in de sierteelt. Voor mij was dat een vanzelfsprekende keuze. Na diverse lijn- en projectmanagementfuncties bij Royal FloraHolland ben ik mij de laatste vijf jaar via mijn eigen adviesbedrijf ‘Groei met PIT’ gaan richten op projectmanagement en professionalisering van individuele bedrijven. Organisatie, advisering, communicatie en procesverbetering zijn daarin terugkerende onderdelen. De functie als Procesmanager bij Greenports Nederland is voor mij een prachtige uitdaging om die ervaring toe te passen en verder uit te breiden.

De rol van Procesmanager is nieuw voor de netwerkorganisatie van Greenports Nederland en haar tafels. Mijn voornaamste activiteiten zullen zijn het versterken van de interne communicatie bij alle tafels en het opzetten van rapportages om de ambities uit het Tuinbouwakkoord goed te monitoren en de impact te vergroten. Daarnaast is er ook ruimte om ondersteuning te bieden aan verschillende transitietafels, maar wel als procesrol en niet op de inhoud. Natuurlijk wil ik, om mijn taak goed te kunnen invullen, wel voldoende van de thema’s af weten. Samen met Rutger Lommerse is er een taakverdeling afgesproken. Inmiddels ben ik al volop bezig en mijn eerste indruk is dat er genoeg te doen is om de organisatie Greenports Nederland verder te professionaliseren.

Ik heb zin om aan de slag te gaan met de deelnemers aan de verschillende tafels en wil de komende tijd graag met iedereen kennismaken. Heb je vragen of tips? Aarzel dan niet om contact op te nemen via rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl of telefonisch: 06-206 011 99.

Foto Rob van Ruiten

Bijeenkomst ‘Doorbraken in Verslogistiek’

Op donderdag 15 oktober vanaf 15.15 uur organiseert Greenports Nederland vanuit de transitietafel Verslogistiek een gezamenlijke bijeenkomst met 'Green meets Ports’.

Tijdens dit hybride evenement (digitaal en fysieke deelname) neemt dagvoorzitter Paul Bleumink (Buck Consultants) u mee in tal van ontwikkelingen die een rol gaan spelen in de huidige en toekomstige verslogistiek. Michel Jansen (Total Produce) zal, als trekker van de transitietafel Verslogistiek, u bijpraten over de voortgang van de tafel en de integratie met Green meets Ports. Hoe kunt u meedenken en werken in deze ontwikkeling?

Bent u geïnteresseerd in het hele programma? Kijk op de site van Greenports Nederland voor meer informatie.

Verkiezingsmanifest Greenports Nederland

Het tuinbouwcluster wil samen met de overheid middels de Nationale Tuinbouwagenda investeren in gezonde mensen en een gezonde, groene leefomgeving, resulterend in gezonde bedrijven en een gezonde economie. De komende regeerperiode is cruciaal om de Tuinbouw vaart te geven in het realiseren van ambities en doelen. Greenport Holland en Greenports Nederland stelden samen een verkiezingsmanifest op die op dit moment wordt gedeeld met een groot aantal politieke partijen.

Digitale versie Verkiezingsmanifest Samen investeren in gezondheid en groen

Projecten vanuit de Greenports

Tuinbouw battle
Bij de Tuinbouw Battle strijden basisscholen om de prijs voor de beste tulpenteelt. De teelt wordt door leerlingen van de basisscholen zelf verzorgd in het klaslokaal van hun eigen basisschool. Op een teeltkar wordt een teeltopstelling gebouwd met twee lagen tulpen. Boven elke teeltlaag hangt led-verlichting die de tulpen belicht. Leerlingen verzorgen de teelt volgens het bijgeleverde teeltplan en kunnen de hulp inschakelen van een expert uit het bedrijfsleven. Deze expert geeft instructie én een inkijkje in de technologische aspecten van de agrarische sector. Leerlingen brengen ook een bezoek aan het bedrijf van de expert. Elke kar wordt uitgerust met een lespakket en de battle eindigt als de teelt oogstrijp is. Dit duurt ongeveer drie weken. Dit project is een initiatief van Greenport Noord-Holland Noord maar zal ook in andere Greenports zoals Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer en Boskoop worden opgepakt. Daarover binnenkort meer.

Theelers
Vier Nederlandse telers hebben op Duurzame Dinsdag een thee met de smaak en kracht van bromelia, basilicum, curry en laurier: 'Theelers' gelanceerd. De kruidenblend is niet alleen erg lekker, maar is ook zeer geschikt voor mensen die hun suikerspiegel in balans willen houden. Theelers is vanaf heden te koop via Theelers.nl. In de toekomst zullen nieuwe varianten van Theelers op de markt verschijnen.

Lees meer via de site van Greenports Nederland

Doorontwikkeld CIV Groen aanjager voor vernieuwing in het groene MBO

CIV Groen brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar, zodat zij samen een versnelling kunnen realiseren op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarktvraagstukken en onderwijsvernieuwing. Dat gebeurt door actief kennis te delen. Door praktijkgericht onderzoek van practoren wordt nieuwe kennis en praktische toepassingen gegenereerd. Daarbij is veel aandacht voor actuele thema’s zoals gezond & veilig voedsel, sluiten van kringlopen, digitalisering & technologisering en internationalisering. CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van GroenPact, en heeft daarmee korte lijnen naar het hoger en universitair onderwijs en onderzoek, de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de voor de sector belangrijkste ministeries.

“CIV Groen is aanjager van innovatie op het kruispunt van onderwijs en bedrijfsleven. In deze volgende stap gaan we een ‘satéprikker’ door de vijf praktijkclusters halen om zo nóg krachtiger te worden en schotten tussen opleidingen en sectoren door te breken” – Rien van Tilburg, voorzitter CvB Clusius College.

Lees hier het hele persbericht.

Agenda

7 oktober Slotevent Bioboost: naar een circulaire (glas) tuinbouwsector
De circulaire economie wordt steeds belangrijker voor de glastuinbouwsector. Er zijn veel uitdagingen te overwinnen. Kwalitatief hoogwaardige-, betaalbare-, veilige- en gezonde tuinbouwproducten worden de standaard terwijl afval niet meer bestaat. Circulair ondernemen vraagt om innovatie en anders denken. Juist de tuinbouwsector is in staat het verschil te maken en oplossingen te bieden. De tuinbouwsector staat bekend om de hoge toegevoegde waarde. Vanuit de opgedane ervaringen in het BioBoost-project en de diverse pilots zullen de mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen worden aangedragen.

Op woensdag 7 oktober 2020 vindt het slotevent van BioBoost plaats. Het slotevent zal worden gehouden in de vorm van een webinar. Dit slotevent komt in de plaats van het op 22 april jl. geplande fysieke evenement, dat als gevolg van Covid-19 niet door kon gaan.

U kunt zich via de site van greenport West-Holland aanmelden voor deze webinar.

10 tot 17 oktober Dutch Food Week
Rotterdam centrale locatie Dutch Food week 2020

Rotterdam vormt de centrale locatie van de zesde editie van Dutch Food Week. Op het Schouwburgplein beantwoorden food-professionals en andere #DFW2020-betrokkenen tussen 10 en 17 oktober samen met inwoners en bezoekers van de stad Rotterdam de vraag: wat eten we en hoe komt het op mijn bord? Daarnaast zijn er dialogen, politieke statements en kookdemonstraties. Via een livestream op een groot scherm met andere foodregio’s wordt de Dutch Food Week in beeld gebracht waar ook de verschillende activiteiten worden georganiseerd. Het doel is om het brede publiek te informeren en kennis laten maken met gezond Nederlands voedsel.