Deze e-mail online lezen

 

Maak kennis met de nieuwe voorzitter

De voorzitter geeft aan de hand van een kort interview aan hoe we Greenports Nederland nog beter in haar rol krijgen.

Gefeliciteerd met je voordracht en benoeming als voorzitter van Greenports Nederland. Waarom wil je graag deze functie op je nemen?

Ik heb tijdens mijn werk als gedeputeerde voor de Zuid-Hollandse greenports kennisgemaakt met wat er allemaal speelt in de sector. Ik ken de sector als ontzettend innovatief, we staan wereldwijd bekend om onze kennis over de tuinbouw. Van groot belang voor de voedselvoorziening wereldwijd, een groot maatschappelijk vraagstuk. Daarmee is de tuinbouw een belangrijke economische sector en dat willen we uiteraard graag zo houden. Belangrijke voorwaarde daarvoor is samenwerking, op landelijk niveau. Door kennis uit te wisselen en krachten te bundelen op thema’s die landelijk spelen kunnen we écht het verschil maken. En onze innovatieve Nederlandse tuinbouwsector nog sterker maken. Daar zet ik me graag voor in.

Lees hier het hele interview met Adri Bom-Lemstra.

Foto Adri Bom-Lemstra

Grenzen…. en geen grenzen

Column Rutger Lommerse - programma manager Greenports Nederland

We zijn de laatste weken overspoeld met de stikstof problematiek. Door het onderuithalen van de PFAS aanpak gaan bouwprojecten op slot en moeten alternatieven gevonden worden om in ons drukke landje de stikstofuitstoot te verlagen. Daar doet het PFAS vraagstuk nog een lastig schepje bovenop, al lijkt hiervoor een oplossing dichterbij omdat we binnen Europa eigenlijk geen duidelijke richtlijnen hebben opgesteld. Je zou kunnen stellen dat Nederland een grote stad is waar de gezondheid voor mens, dier en plant continu onder druk staat. Wanneer we vast willen houden aan behoud van het beetje natuur wat er nog is, houdt dat in dat er in en rond die gebieden passende maatregelen moeten worden genomen. Dit veroorzaakt met name lastige dillema’s voor de agrariërs die in deze gebieden ammoniak produceren. Zij moeten in actie komen en uit deze crisis een kans halen. De gewaardeerde boeren zullen met oplossingen moeten komen. Een voorstel vanuit de zuivelketen zelf is gestrand bij haar achterban ondanks dat de belangen dicht bij elkaar liggen, aldus Friesland Campina voorman Schumacher.

Dit een wake up call voor de tuinbouw. Ik vind dat de tuinbouwsector altijd zelf aan het stuur moet zitten en dus op tijd moet starten om gevoelige dossiers zoals energie, ruimtelijke inrichting, plantgezondheid en biodiversiteit te verbinden met vragen uit de omgeving. Gelukkig merk ik dat dit besef duidelijk aanwezig is bij de verschillende transitietafels van Greenports Nederland en dat daarmee de invulling van een circulaire tuinbouw steeds meer vorm gaat krijgen. De goede lezer had het al opgemerkt… circulariteit kent geen grenzen….

Transitietafel Internationalisering

In elke nieuwsbrief zal aandacht zijn voor één of meerdere transitietafels. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en welke stappen zijn er gemaakt. Deze keer de transitietafels Internationalisering en Arbeidsmarkt en scholing.

De Nederlandse tuinbouw is sterk afhankelijk van de export. Dit geldt niet alleen voor de groenten, fruit, bloemen en planten die hier worden geproduceerd maar ook voor andere zaken zoals uitgangsmaterialen (zaden, bollen en stek) en andere tuinbouwmaterialen. De focus van de tafel Internationalisering is daarom ook gericht op het vergroten en versterken van de internationale positie van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Hein Bemelmans, Chief Commercial Officer Enza Zaden: ‘Met deze tafel willen we input leveren aan het ministerie van LNV over wat er al is gebeurd en waar behoefte aan is op het gebied van internationalisering voor onze sector. Onze business is sterk internationaal, maar ons speelveld wordt steeds vaker bemoeilijkt doordat buitenlandse overheden de wetgeving aanpassen om zo de lokale producenten te beschermen. Lees hier verder.

Foto Hein Bemelmans

Transitietafel Arbeidsmarkt en scholing

Onderwijs en arbeidsmarkt: Wie wil er nou niet werken aan het duurzaam voeden van de wereld?

Eén van de zaken waar de transitietafel Arbeidsmarkt en Scholing zich op focust is de verbetering van de instroom en doorstroom van arbeidskrachten in de groene sector. Uitdagingen zijn het vinden, houden en opleiden van mensen en de omslag naar een meer duurzame productie. Een sector die steeds duurzamer wordt en een duidelijke bijdrage heeft aan een gezonde samenleving. Eén van de unique selling points van de tuinbouw.

Om de tuinbouw met al haar facetten goed op de kaart te zetten, moeten nog wel wat bakens verzet worden. Dat kan Greenports Nederland niet alleen doen. Gelukkig zijn er veel verschillende programma’s actief op dit vlak, hiervoor moet op een slimme wijze een combinatie worden gemaakt. Zodoende hoeft er ook geen nieuw beleid ontwikkeld te worden. De grootste winst is te behalen door eerst te inventariseren wat er al beschikbaar is en te analyseren welk programma’s een bijdrage hebben om de instroom en doorstroom van arbeidskrachten te verbeteren. Daarna kan dit in de verschillende greenports in praktijk worden gebracht. Dit doen de greenports uiteraard niet alleen, zij hebben daarvoor intensieve samenwerkingen met brancheorganisaties en kennisinstellingen. Lees meer op de site van Greenports Nederland

Greenport projecten in de schijnwerpers

Greenport Duin- en Bollenstreek – Aftrap vitale hyacintenteelt
In Greenport Duin- en Bollenstreek is de aftrap geweest voor onderzoek naar een vitale hyacintenteelt. Hierbij zal het onderzoek zich richten op het verbeteren, versnellen en verduurzamen van de hyacintenteelt. Lees hier verder.

Nieuws

Lobby voor terugdraaien ODE Opslag duurzame energie
Greenports Nederland heeft haar bedenkingen bij de voorgestelde belastingmaatregel Opslag Duurzame Energie. De introductie van deze maatregel heeft tot gevolg dat veel tuinbouwondernemingen zwaar getroffen zullen worden en daarmee hun huidige bedrijfsvoering en toekomstige energiestrategie zullen aanpassen. Deze aanpassingen leiden juist tot meer gebruik van fossiele brandstoffen, iets wat niet wenselijk is gezien de ambities van de tuinbouw om te verduurzamen.

Greenports Nederland zal maandag een brief met haar bezwaren naar de verantwoordelijke Tweede Kamer leden versturen. Tevens zal volgende week dinsdag de petitie aanpassing ODE namens Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland worden aangeboden.

Greenport projecten krijgen support van Topsector
In de laatste call van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn twee belangrijke onderzoeksprojecten voor de sierteeltsector gehonoreerd die betrekking hebben op de maatschappelijke waarde van groen. Het betreft de projecten “Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen” en “Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional”.

Beide projecten dragen bij aan een steviger wetenschappelijke basis onder de positieve effecten van groen op de mens, en leveren ook allebei concrete handvatten om hier in de praktijk mee om te gaan.

De projecten worden getrokken door samenwerkingsverbanden van onderzoek en bedrijfsleven, zogenaamde PPS’en. In de uitvoering worden ze beide ondersteund door Greenports Nederland en Greenport Aalsmeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-willem Donkers via jwdonkers@greenportaalsmeer.nl of 06 15279603.

Geen octrooi op planten
Het Europees Parlement in Straatsburg heeft een resolutie aangenomen die een einde moeten maken aan octrooien op planten. De parlementariërs vrezen dat de voedselketen anders in handen komt van een paar grote multinationals. Lees hier verder.

SDE+ najaar 2019 open
Op 29 oktober is de subsidie regeling voor de SDE+ geopend. Lees hier verder.

Circulair ondernemen in Gelderland
Provincie Gelderland helpt ondernemers met het circulair maken van hun onderneming zodat zij klaar zijn voor de toekomst. De wereldbevolking en de welvaart groeit. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde aan kan en dat zorgt ervoor dat grondstoffen schaars worden. Ook zorgt het gebruik van (fossiele) grondstoffen voor het opwarmen van de aarde wat inmiddels wereldwijd een erkend en zeer urgent probleem is. Lees meer via de site van Greenports Nederland.

Video verslag mini-symposium Tuinbouw reststromen en insectenkweek
Greenport West-Holland heeft in samenwerking met Biobased Greenport West-Holland, ImpactCity en BioBoost het symposium Tuinbouwreststromen en insectenkweek gehouden. Kijk op de site van Greenport West Holland voor een videoverslag van dit evenement.

Bijeenkomst Hoge Temperatuur Opslag (HTO)
De bijeenkomst op 6 september in het Hortiversum in Zoetermeer was de derde in de reeks verdiepende kennisbijeenkomsten in het kader van het Energieakkoord van de Greenport, gericht op delen van kennis en inspireren van betrokken partners van het Energieakkoord over technieken en processen die interessant zijn voor de energietransitie in de Greenport. Lees hier verder.

Plantenna, kruipt in de huid van planten…
Middels een samenwerkingsprogramma van de 4 technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) wordt gewerkt aan een nieuwe sensoriek die planten rechtstreeks met elkaar en de tuinder laat communiceren. Het idee is dat chips (bionische sensoren) worden geplaatst in planten en dat deze stress signalen, veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, ziekten en plagen, doorgeeft aan buurplanten en de centrale regelcomputer van de kweker. Op die wijze kan nog duurzamer geteeld gaan worden. Bekijk hier de video impressie.

Agenda

Lancering digitaal platform Biobased Tuinbouw 13 november
Om kennis en ideeën op het gebied van biobased tuinbouw beter te kunnen delen, wordt woensdag 13 november een digitaal platform gelanceerd. Dit platform is ontwikkeld door BioBoost, een Europees samenwerkingsproject onder leiding van de gemeente Westland. Greenport West-Holland en Green Chemistry Campus waarborgen samen de toekomst van het platform. Lees meer op de site van Greenports Nederland.

Future Trends & Innovations 28 november
Laat u inspireren door de innovaties van nu, straks en later tijdens het “Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology”-event. In navolging op de succesvolle edities van 2017 en 2018 zal op 28 november as. in het World Horti Center de derde editie plaatsvinden. Lees meer op de site van Greenports Nederland.