Deze e-mail online lezen

 

Stikstof blokkeert ademruimte, maar nu eerst extra zuurstof

Column Rutger Lommerse, programmamanager Greenports Nederland

Gooit de stikstofdiscussie roet in het eten? De economische ontwikkeling en verduurzaming dreigen onderuit te gaan, mogelijk ook voor de tuinbouw. Iedere bedrijfstak raakt in de ban van de stikstofproblematiek en deze week kreeg het nog een extra zetje doordat het PBL (Planbureau voor de leefomgeving), een belangrijk adviesorgaan van het Rijk, stelt dat bij de huidige kaders vraagtekens zijn voor de toekomst van de agrarische bedrijvigheid in Nederland. Dit soort signalen geven mij een slechte nachtrust als ik mij probeer voor te stellen hoe de leefbaarheid, de dorpen en de ontwikkeling van samenleving in het buitengebied er uit gaan zien. Ik word er niet vrolijk van...

Door deze bestaande impasse loopt de ademruimte ofwel het vestigingsklimaat voor onze bedrijven in Nederland stevige deuken op en dat kunnen we uiteraard niet gebruiken. Zeker niet nu we meer dan ooit moeten innoveren en op zoek zijn naar vestigings- en bouwlocaties voor bedrijven en projecten die met de verduurzaming volle kracht vooruit willen.

Daarom wil ik via deze weg een beroep op u doen. Informeer ons over grootschalige (gebieds)projecten die hinder ondervinden van de stikstofmaatregelen. Het gaat hierbij natuurlijk om tuinbouw gerelateerde projecten zoals bijvoorbeeld aardwarmteprojecten, biomassacentrales, warmtenetten, WKO-systemen, OCAP leidingen, water- of infrastructurele projecten. Wij kunnen de individuele knelpunten bij een project niet oplossen maar het helpt om de stikstofproblematiek voor het tuinbouwcluster goed in beeld te krijgen. Dit helpt de regionale Greenports in hun gesprekken met de provincies en ons in de gesprekken met de rijksoverheid. Om inzicht te krijgen over de omvang van de problematiek vragen wij u om knelpunten door te geven via stikstof@greenports-nederland.nl. Via deze link ziet u welke informatie we nodig hebben.

De vakanties komen eraan, we nemen de tijd om rust en wat extra zuurstof voor lijf en brein op te doen. Geniet van een mooie zomer.

Samen aan de slag, even voorstellen…

In deze rubriek willen we de 'tuinbouw' persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Ilse Zaal, gedeputeerde Noord-Holland.

Wie is Ilse Zaal en hoe ben je in de politiek terecht gekomen? 
In 2020 maakte ik een carrièreswitch. Ik was vanaf 2002 werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als onderzoeker, (hoofd-)docent arbeidsrecht en als laatste ook als opleidingsdirecteur. In mei 2020 werd ik, na het vertrek van Jack van der Hoek, benoemd als gedeputeerde. Ik was al sinds 2010 actief als Statenlid en dus goed op de hoogte van alle ontwikkelingen in Noord-Holland. Ik heb een brede portefeuille met onder andere Economie (inclusief onderwijs en arbeidsmarkt), Land- en tuinbouw en visserij, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme. Om dagelijks bezig te zijn met de toekomst van de provincie vind ik fantastisch.

Waarin ben je actief binnen Greenports Nederland?
Ik ben lid van de GreenBoard, en daarnaast bestuurlijk trekker van de transitietafel Internationalisering waarin we samenwerken aan een eenduidige internationale positionering van de tuinbouw. Binnen deze transitietafel maak ik mij sterk voor de profilering van de sector in de EU.

Lees meer via Greenports Nederland. 

Nationaal Tuinbouwcongres

Dit jaar zal het Nationaal Tuinbouwcongres op donderdag 7 oktober zijn. Het programma start vanaf 14 uur in het Bomencentrum in Baarn. Tijdens deze middag zal ook de Innovation Prize van Topsector T&U worden uitgereikt. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Transitietafel Gezonde Mensen

Plant in de klas
Het vergroenen van een klas is simpel

Bij basisschool de Stromen in Alphen aan den Rijn krijgen de kinderen van groep 6 en 7 vanaf begin van dit jaar een gezonde lunch aangeboden. Sinds een paar weken zijn ook de klaslokalen aangekleed met mooie groene planten door VDE plant en Leaf. Philip van Traa heeft het handige Leaf concept ontwikkeld waar ze gebruik maakt van gerecycled materiaal voor een plantentray waarin de planten door VDE gekweekt zijn. Deze trays staan weer in een oplossing die kan hangen aan de muur of staand op de grond. Elke plant staat in een eigen tray, dus als een plant er wat minder uitziet of je bent aan wat verandering toe dan kan deze eenvoudig worden vervangen door een nieuw exemplaar. Ook het water geven van de planten is eenvoudig gemaakt voor de kinderen en natuurlijk volwassenen: elke week vier gietertjes water per plantenbak. De klassen konden op deze manier snel en eenvoudig worden vergroend. Lees meer via Greenports Nederland.

Transitietafel Ruimtelijke Inrichting

Gebiedsgerichte aanpak in volgende fase voor Duin- en Bollenstreek en Baan en Sotaweg
Voor de gebieden Duin- en Bollenstreek en Baan en Sotaweg is de initiatiefase van de gebiedsgerichte aanpak afgerond. Dit houdt in dat er voldoende draagvlak is bij de meerderheid van de grondeigenaren in deze gebieden voor de toekomstvisie/toekomstscenario’s voor het tuinbouwgebied waarin zij wonen en/of ondernemen. Afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere gesprekken en bijeenkomsten geweest met bewoners en bedrijven in deze gebieden en zij hebben samen, voor ieders eigen gebied, een toekomstvisie opgesteld.

Qua aanpak is gekozen voor een bottum up strategie waarbij grondeigenaren in de lead zijn. De slagingskans van een in samenspraak met de overheden, maar door grondeigenaren geïnitieerde visie is groter dan dat plannen gevoelsmatig van boven af worden opgelegd.  

Vertrouwen en draagvlak
De volgende stap voor beide gebieden is het omzetten van de toekomstvisie/scenario’s naar concrete plannen. De regie hiervan draagt de tafel Ruimtelijke Inrichting over aan de betrokken regionale Greenports: Greenport Duin- & Bollenstreek en Greenport Aalsmeer. Hier zal een projectleider vanuit de betreffende Greenport aan de slag gaan om de plannen verder te ontwikkelen en uit te voeren. Voor Greenport Duin- en Bollenstreek is dat Petrus Postma en bij Greenport Aalsmeer gaat Harmen van Dam aan de slag. Gebleken is dat vertrouwen en draagvlak cruciaal zijn tijdens het hele proces. “Het is belangrijk om met alle betrokkenen aan tafel te zitten, fysiek, om elkaar in de ogen te kunnen kijken. Door corona hebben we veel van de bijeenkomsten online moeten organiseren. Dat is heel lastig, maar desondanks zijn we toch trots dat het gelukt is om deze eerste fase af te ronden en om tot gedragen toekomstscenario’s te komen.” aldus Arjan van Velden, projectleider Greenports Nederland. In het gebied Baan en Sotaweg waren 50 grondeigenaren betrokken bij de realisatie van de gebiedsgerichte aanpak, voor Greenport Duin- en Bollenstreek waren dit er ongeveer 25.

Transitietafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Peter Loef in gesprek met Kamercommissie SZW
Op initiatief van Senna Maatoug van GroenLinks, lid van de Vaste Kamercommissie van het ministerie van SZW, vond op maandagmiddag 28 juni een rondetafelgesprek plaats over het onderwerp Uitzenden. Het gesprek was gekoppeld aan de behandeling door de Tweede Kamer van het rapport van Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (onder leiding van Emiel Roemer). Leden van de Kamercommissie hadden behoefte om ook zelf van ketenpartners te vernemen op welke wijze zij het functioneren van de uitzendbureaus zien. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, nam mede namens LTO Nederland deel aan het gesprek. Lees meer via Glastuinbouw Nederland.

Greenport projecten in de schijnwerpers

Greenport Boskoop
Brancheopleiding voor boomkwekerij van start
De Talentboom Brancheopleiding Boomkwekerij voor zij-instromers gaat in september officieel van start: met een pilot in diverse regio’s om zij-instromers op te leiden tot medewerker of meewerkend voorman/vrouw. Lees meer via Greenport Boskoop.

Nieuws uit het tuinbouwcluster

Topsector T&U
Doe mee met de Topsector T&U Innovation Prize en win € 25.000,- onderzoeksbudget
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) nodigt startups uit die werken aan een product of service die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de kringlooplandbouw, de klimaatneutrale tuinbouw, het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van voedsel en/of het duurzame watergebruik in de tuinbouw.

Het winnende team ontvangt een kennisvoucher ter waarde van €25.000,- om samen met Wageningen University & Research de oplossing c.q. het concept verder uit te werken en/of knelpunten op te lossen. De uitreiking van de Innovation Prize vindt plaats tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres op donderdag 7 oktober 2021. Lees hier het volledige bericht.

GroentenFruit Huis
Nationale Groente- en Fruitdag 2021
Na een succesvolle eerste editie van de Nationale Groente- en Fruitdag is men van start gegaan met de voorbereidingen voor dit jaar. De tweede editie vindt weer tijdens de Dutch Food Week plaats op 14 oktober 2021. De Nationale Groente- en Fruitdag 2021 staat in het teken van het tussendoormoment rond 16:00 uur: een extra moment om groenten en fruit te eten. Dit geef de mogelijkheid om op een positieve en concrete manier deelnemers te enthousiasmeren extra groenten en fruit te eten en zo gemakkelijker aan hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheid te komen. In lijn met de andere communicatie, is dit snackmoment de "Ga voor kleur Break” genoemd, met daarbij de slogan “Snack met groenten en fruit je middagdip eruit!". Door het moment concreet en positief van toon te maken, hoopt het NAGF dat zo veel mogelijk partners aansluiting vinden bij dit idee en invulling geven aan de Ga voor kleur Break. Neem contact op met Robin van Schaik van NAGF voor meer informatie en deelname via vanschaik@nagf.nl.

Brancheorganisaties bundelen krachten in PlantNet International
Om de internationale marktpositie van Nederland op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en tuinbouwtechnologie te versterken, gaan brancheorganisaties uit de verschillende sectoren nauwer samenwerken onder de nieuwe naam PlantNet International. Henk Westerhof van Royal Anthos is tot voorzitter benoemd. Gert Mulder van GroentenFruit Huis is secretaris.

Nederland is op de groeiende wereldmarkt voor plantaardige producten en tuinbouwtechnologie, in al haar facetten, wereldwijd toonaangevend. Onder de juiste voorwaarden en met gericht beleid kan die rol verder uitgebouwd worden, waarmee een belangrijke stimulans wordt gegeven aan de Nederlandse economie.

Om bovenstaande ontwikkeling te versterken intensiveren de plantaardige brancheorganisaties met de oprichting van PlantNet International hun onderlinge samenwerking. Tot deze organisatie zijn toegetreden: GroentenFruit Huis (groente- en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), Royal Anthos (bloembollen en boomkwekerij), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en AVAG (greenhouse technologie).

Opvolger Greenport Holland
PlantNet International is de rechtsopvolger van Greenport Holland. PlantNet International richt zich op sector overschrijdende vraagstukken. Het gaat dan om handelsbevordering, wegnemen van handelsbelemmeringen (o.a. fytosanitair), keuringen en het toezicht op keuringen. Maar ook andere onderwerpen zoals de internationale opdracht van de Topsectoren, duurzaamheid in afzetgerichte vraagstukken, internationaal betalingsverkeer en arbeidsmarktbeleid.

Als vertegenwoordiger van het internationaal opererende plantaardige bedrijfsleven, ziet PlantNet International zich als collectief aanspreekpunt voor zaken die de gehele plantaardige handelssector aangaan.

Voorbereidingen Kom in de Kas 2022 van start
In 2022 staat het eerste weekend van april, 2 en 3 april, weer in het teken van de glastuinbouwsector. Het landelijk bestuur van Kom in de Kas kijkt met een positieve blik vooruit en start deze zomer al met de voorbereidingen voor het evenement.

Kom in de Kas was in 2020 het eerste landelijke evenement dat vanwege het coronavirus werd afgelast. Ook in 2021 kon Kom in de Kas niet doorgaan en werd het evenement voor één jaar omgedoopt tot Kijk in de Kas. Nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd worden de voorbereidingen vol goede moed opgestart.

Vernieuwing
Kom in de Kas wil de glastuinbouw presenteren aan het grote publiek als een toekomstgerichte en professionele sector. Een sector die op een verantwoorde wijze onderneemt, van belang is voor de maatschappij, én waar toekomst is voor mensen om in te werken. “Voor 2020 stond een gave campagne op stapel passend bij de nieuwe frisse huisstijl van het evenement. Uiteraard willen we in 2022 weer iets moois neerzetten. Daarom gaan we al in de zomermaanden samen met de regio’s bekijken hoe we met een professioneel evenement de stedeling kunnen bereiken. Binnen de regio’s zit zoveel creativiteit dat ik er alle vertrouwen in heb dat we in 2022 weer een gaaf evenement neer kunnen gaan zetten”, aldus René van Dop, landelijk voorzitter van Kom in de Kas.

DutchDubai2020
Van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 wordt in Dubai de World Expo 2020 gehouden. Nederland is hier ook aanwezig met een mooi en duurzaam paviljoen. In aanloop naar de opening vertellen verschillende Expo Champions wat hun beweegredenen zijn om deel te nemen aan deze Expo zo ook Meiny Prins, Priva

Voor meer informatie over DutchDubai klik hier.

GreenTechPort Brabant
Het tuinbouwnetwerk in Noord-Brabant heeft de handen in een geslagen om GreenTechPort Brabant te gaan ontwikkelen. ZLTO, kennisinstellingen en provincie Noord-Brabant willen met dit initiatief de tuinbouwketens versterken en uitbouwen. Innovatie, talentontwikkeling en cross overs met technische en maatschappelijke oplossingen staan hierbij centraal. Kees van Rooij (burgemeester van Meierijstad en beoogd voorzitter) ziet mogelijkheden zowel met hightech als de zorg te verbinden. Lees hier het artikel in Nieuwe Oogst.

Agenda

1 oktober Opening van World Expo Dubai
7 oktober Nationaal Tuinbouwcongres
9 oktober Start van de Dutch Food Week 2021
14 oktober Nationale Groente- en Fruitdag

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl