Deze e-mail online lezen

 

Greenport, een sterk merk

Column Rutger Lommerse, programmamanager Greenports Nederland

Het Nederlandse tuinbouwcluster staat voor grote opgaven. De klimaatvraagstukken, de krapte op de arbeidsmarkt, een snelle vergroening van het middelenpakket en post-corona effecten vragen om stevige aanpak. We prijzen ons gelukkig dat de producten die de tuinbouw voortbrengt zoals zaden, stekken, groenten & fruit, bloemen & planten en de hightech systemen, een deel van de oplossing zijn om grote maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. We constateren dat de moderne consument overwegend positief naar de tuinbouw kijkt, maar blijft dat zo?

De druk om te transformeren naar klimaatneutrale tuinbouwketens en veilige nagenoeg biologische productiewijzen neemt toe. Hiermee groeit ook steeds meer het besef dat de tuinbouw moet blijven vertellen wat haar maatschappelijke toegevoegde waarde is. En dat wij allemaal het verhaal van de tuinbouw breder moet uitdragen. Om dat goed vorm te geven gaan we in toenemende mate criticasters en dwarsdenkers uitnodigen om zo tot de beste ideeën en oplossingen te komen. Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres op 7 oktober kunt u uw steentje bijdragen. U komt toch ook?

Samen aan de slag, even voorstellen…

In deze rubriek willen we de 'tuinbouw' persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Stefanie Miltenburg, hoofd Public Affairs Royal FloraHolland

Wie is Stefanie Miltenburg? 
Sinds juni dit jaar ben ik hoofd Public Affairs bij Royal FloraHolland. Ik woon in Mijdrecht met Alexander en ex-zwerfhond Lenny. Moeder van 3 kinderen waarvan de jongste nog studeert en de andere twee al serieus aan het werk zijn.

Hoe ben je in de tuinbouw terecht gekomen?
Ik ben geboren en opgegroeid in Aalsmeer. Mijn ouders hadden niets met de tuinbouw te maken, maar in mijn schooltijd heb ik allerlei baantjes gehad bij kwekers en op de veiling. Ik had ‘groene vingers’ en ben na de middelbare school gaan studeren in Wageningen. Geen tuinbouwplantenteelt, maar levensmiddelentechnologie. Na een eerste baan bij de overheid heb ik bij diverse grote bedrijven gewerkt.

Lees meer via Greenports Nederland.

Nationaal Tuinbouwcongres 7 oktober 2021

Hoe circulair is de tuinbouw eigenlijk? Gaat het deze sector lukken om de hele keten van productie, handel tot aan de consument toe ingrijpend te verduurzamen en heeft de coronacrisis dit een extra impuls gegeven? Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres maken we samen met u de tussenbalans op.

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland, benoemt aan de hand van het nog prille Tuinbouwakkoord de kansen voor het cluster en zal verbinding maken tussen de Europese Farm to Fork strategie en de actuele transitiethema's. Vervolgens gaan we in gesprek met Volkert Engelsman, CEO van Eosta. Hij deelt zijn waarnemingen over mondiale trends in verduurzaming van tuinbouwketens en geeft aan hoe Eosta daarin “het nieuwe normaal” zoekt.

In drie workshops nemen wij u mee naar de praktijk waarbij de ondernemers en projectleiders vanuit de regionale Greenports hun ervaringen delen en met u in gesprek gaan over de dilemma’s en uitdagingen die zij tegenkomen. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn groene waterstof, biodiversiteit en regionale talentontwikkeling met internationale ambities. Jan Rotmans, hoogleraar transisties, reflecteert op de aanpak en zal aan de hand van zijn ervaringen uit de praktijk nieuwe inspiratie meegeven om vervolgstappen te maken in de transitie naar de circulaire tuinbouw.

Wilt u zich aanmelden voor het congres? Doe dit dan snel aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Transitietafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Werkgroep Internationale werknemers heeft meer gegevens nodig
Hoeveel internationale medewerkers zijn er in deze regio werkzaam? In welke sectoren zijn ze werkzaam en waar wonen ze? In de gesprekken die we vanuit Greenports Nederland voeren over de noodzakelijke ontwikkeling van nieuwe huisvestingsinitiatieven voor internationale medewerkers worden ons vaak deze vragen gesteld. Terechte vragen in onze optiek en reden voor Greenports Nederland om onderzoeksbureau Decisio de opdracht te geven om het aantal werkzame internationale medewerkers op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau in kaart te brengen. Voor onze maar ook voor andere sectoren.

Hiermee willen wij overheden en bedrijven meer feitelijk inzicht geven in het belang van internationale medewerkers voor de Nederlandse economie en in de huisvestingsopgave waar we gezamenlijk voor staan. Dit is een onderbouwing van een oproep die wij al in januari deden (zie: Lobby voor huisvesting internationale medewerkers) om meer bedden voor internationale medewerkers te realiseren. Daarmee hopen we een versnelling te kunnen creëren in de realisatie van nieuwe, kwalitatief hoogstaande huisvestingsoplossingen. Naar verwachting worden de resultaten van het Decisio onderzoek eind 2021/begin 2022 opgeleverd.  

Greenport projecten in de schijnwerpers

Greenport Venlo
Paddenstoelen in de hoofdrol
De paddenstoel is een gezonde, duurzame, veelzijdige en lekkere delicatesse, waar consumenten over de hele wereld van genieten. Nederland loopt voorop als het gaat om paddenstoelenkennis, -grondstoffen, -technologie en -valorisatie. Om deze positie te behouden en verder uit te bouwen, komt er in Venlo een Dutch Mushroom Center. Lees meer via Brightlands Campus Greenport Venlo.

Greenport West-Holland
Nieuwe AgriTech-projecten van start en meer aandacht voor cross-sectorale samenwerking
Ondernemingen uit de tuinbouw en technologieleveranciers konden tot 21 juni subsidie aanvragen bij innovatieprogramma AgriTech voor een gezamenlijk project. Twee projectconsortia ontvingen afgelopen week een voucher en starten in september met het valideren van een prototype dat gewasanalyse digitaliseert. Lees meer via Greenport West-Holland

Regionale tuinbouwcluster presenteert digitaliseringsvisie
Door de digitale transformatie zullen nieuwe verdienmodellen ontstaan en kunnen ketenverhoudingen binnen het glastuinbouwcluster flink veranderen. Het is belangrijk dat ondernemers hiervan bewust zijn, en dat ze zich bezinnen op hun toekomstige rol. Daarnaast zou het samenwerkende tuinbouwcluster meer energie moeten steken in het digitaliseren van groene kennis. Lees meer via Greenport West-Holland.

Greenport Boskoop
Branche opleiding Boomteelt
Door corona maken mensen sneller een carrièreswitch. Hierdoor is er meer interesse in de opleiding Boomteelt van mensen die het vak willen leren. Deze opleiding speelt daar op in door te focussen op veel praktijkonderwijs. Met deze opleiding, die 40 weken duurt, kan iemand een diploma ontvangen voor de groene business. Hier vindt u meer informatie over deze opleiding.  

Nieuws uit het tuinbouwcluster

Goed voorbeeld doet goed volgen
De wijze waarop het tuinbouwcluster regionaal samenwerkt spreekt andere bedrijfstakken erg aan. Veel bedrijfstakken hebben moeite om een samenwerking op basis van een goede tripartite voor elkaar te krijgen. Greenport is daarmee uitgegroeid tot een sterk merk. We zien dat ook hier geldt; Goed voorbeeld doet goed volgen. Zo ontstaan er vanuit het bedrijfsleven in Noord-Brabant en noord Nederland  initiatieven om een eigen greenport op te zetten. De tuinbouwspelers in deze regio’s zien kansen om via een regionale Greenport de tuinbouwontwikkeling te versterken. 

Greenport Noord
In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland is vanuit de daar gevestigde tuinbouwbedrijven het initiatief gekomen om een Greenport op te zetten voor deze regio. Men wil de tuinbouw meer op de agenda krijgen bij de regionale en lokale overheden. “Onderwerpen zoals energietransitie zijn ook in dit gebied zeer actueel. Ook wil de regio zich landelijk meer laten zien. Daarom zijn wij eind 2020 een inventarisatie gestart bij tuinbouwondernemers of er draagvlak is voor het oprichten van een eigen Greenport. De ondernemers zijn enthousiast, en ook de provincies en gemeente staan achter het initiatief. Door een sterkere samenwerking willen we de tuinbouw in het Noorden sterker maken en klaar stomen voor de toekomst.” aldus Inge Bergsma-de Vries

Green cities
Om vergroening in de openbare ruimte te bevorderen biedt het 'Green Cities Europe' platform kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek, innovatieve ideeën en technische achtergrond. Lees meer over de onderzoeken die Wageningen UR op dit vlak doet in het artikel “Een groene stad voor iedereen”.

Agrocomplex droeg in 2019 7 procent bij aan nationale economie
Boeren, tuinders en andere bedrijven die vallen onder het agrocomplex hadden in 2019 een toegevoegde waarde van 56 miljard euro voor de Nederlandse economie. Hier ligt de bijdrage van het totale agrocomplex aan het bruto binnenlands product (bbp) net onder de 7 procent, meldt Wageningen Economic Research. Lees hier het hele bericht.

Topsector T&U
In mei was er de webinar reeks One stop solution to feed the world. U kunt het webinar hier terugkijken.

Plastic potten recyclen in Boskoop
Spullen hergebruiken wordt steeds belangrijker. Daarnaast stijgt ook de maatschappelijke vraag daarnaar. Telermaat, een Boskoopse leverancier voor de boomkwekerij is dan ook één van de vele bedrijven waar het hergebruiken van spullen steeds vanzelfsprekender is. Verkochte plantenpotten en -trays worden bij klanten opgehaald en gerecycled, waardoor er een circulaire ‘groene’ stroom ontstaat. Lees meer via de website van Studio Alphen.

Agenda

27-28 september China business week 2021 – RVO
28-30 september GreenTech Amsterdam Live and online
30 september Interactieve informatiebijeenkomst: de toekomst van de hyacintenteelt (Greenport Duin en Bollenstreek)  
1 oktober Opening van World Expo Dubai
6 oktober AgriFoodTop 2021 – Topsector Agri & Food
7 oktober Nationaal Tuinbouwcongres
9 oktober Start van de Dutch Food Week 2021
11-14 oktober European week of regions and cities – Together for recovery
14 oktober Nationale Groente- en Fruitdag

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl