Deze e-mail online lezen

 

Met Groene Kracht Vooruit

Met trots verwijzen we in deze nieuwsbrief naar het jaarverslag Greenports Nederland 2023. Hierin informeren we u wat er door het cluster vorig jaar is neergezet. Een imposante lijst van activiteiten en resultaten, waar ook u een bijdrage aan leverde.

En nu weer door … de campagne om de politiek en beleidsmakers te informeren over de mooie producten en de maatschappelijke oplossingen die de tuinbouw biedt, is onlangs gestart. Een campagne waar ondernemers vol trots aangeven hoe ze hun verantwoordelijkheid nemen in de transities waar ze in zitten. Op alle fronten staat het innovatieve karakter en de veerkracht van het ondernemerschap centraal en dat zal gaan zorgen voor een omarming vanuit de politiek. Ook goed om te zien dat we dit jaar starten met het kwantificeren en monitoren van de verduurzaming prestaties van het cluster. De provincie Zuid-Holland heeft haar eerste “tuinbouwmonitor” gepubliceerd met een 0 meting en de indicatoren op de verschillende thema’s. Ook op nationale schaal gaat deze wens in vervulling. We doen dit samen met LNV en de Topsector T&U en ik verwacht komend najaar daar meer over te kunnen melden. Zo gaan we op verschillende plekken, op verschillende thema’s met groene kracht vooruit!

Veel leesplezier met dit jaarverslag.

Rutger Lommerse

Energietransitie: Broekpolder 2040

Het project ‘Energietransitie Broekpolder 2040’ is vorig jaar in augustus gestart. Met dit project geeft Coöperatie Broekpolder 2040 een versnelling aan de energietransitie van het tuinbouwgebied dat ligt in het Westland, nabij de veilingroute.

Het project wordt uitgevoerd onder aanvoering van Coöperatie Broekpolder2040, brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron en Greenports Nederland. Het project bestaat uit twee delen: in kaart brengen hoe ondernemers in de polder minder fossiele brandstoffen kunnen gebruiken, en een toekomstschets maken voor de gehele polder.

Lees hier het interview met Frank Hollaar, projectleider Energietransitie Broekpolder 2024 over de aanpak.

Met dit project vergroenen we samen met ondernemers de Broekpolder. De overheid is hierover zeer enthousiast. Daarom werd afgelopen zomer bekend dat we subsidie ontvangen uit het SHEG-fonds.

Met steun van: Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gezonde planten: Toekomstbestendige vollegrondstuinbouw

De vollegrondsgroenteteelt staat voor grote uitdagingen en heeft in toenemende mate te maken met scherpere normen voor bemesting (Kaderrichtlijn Water, Nitraatrichtlijn) en gewasbescherming. Ook de afnemers van de geteelde producten stellen steeds hogere eisen met betrekking tot duurzaamheid en voedselveiligheid.

Middels een inventarisatie met 4 regionale bijeenkomsten willen we komen tot een  strategische agenda en een kansenkaart voor de toekomst. Bekijk hier het programma. Wij je deelgenoot zijn? Meld je dan aan via coert.bregman@wur.nl.

Campagne Groene kracht vooruit van start

Wij slaan de handen ineen en bundelen onze groene kracht omdat wij geven om de wereld waarin we telen, wonen en werken. Dat is het uitgangspunt voor de campagne Groene Kracht Vooruit.

We kennen de uitdagingen waar Nederland voor staat en werken als sector hard aan innovatieve en duurzame oplossingen: van het gas af en overschakelen op zonne-energie, windenergie, groene stroom of aardwarmte. Maar ook: duurzaam en efficiënt telen op een kleine oppervlakte en verantwoord omgaan met grondstoffen.

Dit verhaal krijgt nu een gezicht doordat ondernemers geportretteerd worden op thema’s als innovatie, duurzaamheid, energie, economie en arbeid. Ze vertellen over hun werk en de uitdagingen van vandaag en morgen. Hoe gaan zij om met onderwerpen als energie besparen, vergroenen, koelen, water en gezond voedsel? Deze verhalen tonen de innovatiekracht van de glastuinbouw en laten zien welke oplossingen de sector te bieden heeft. 

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van 8 sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum, Royal FloraHolland en de Sierteelt Versnellers. 

De meerjarige campagne loopt van 2024 tot en met 2026 en vormt de basis voor het gesprek dat de betrokken sectororganisaties aangaan met politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Natuurlijk willen we ook consumenten meenemen in deze campagne, daarom is er de website: groenekrachtvooruit.nl.

Lees hier meer over de campagne Groene Kracht Vooruit.

Vers op het spoor

De provincie Zuid-Holland maakt plannen voor een internationale vrachttrein voor vers voedsel. De trein moet in de loop van 2024 gaan rijden van Valencia via Rotterdam naar Oslo. De provincie presenteerde het plan op donderdag 4 april op de transportbeurs Connecting Europe Days in Brussel. Lees hier het artikel: Eerste stap internationale vrachttrein voor vers voedsel Valencia-Rotterdam-Oslo - Provincie Zuid-Holland

De mogelijkheden van het spoor in de verduurzaming van de Verslogistiek zijn groot. De uitdagingen zijn daarbij betere internationale samenwerking en het verhogen van de transportsnelheden (lees: vermindering wachttijden). De provincie Zuid-Holland, ondersteund door het programma Goederen VervoersCorridors en Greenports Nederland, maakt hier nu werk van.

Als 1 van de 3 projecten die vanuit het GVC-ondernemersplatform Verslogistiek in 2024 prioriteit heeft gekregen is op Europees niveau overleg gestart om op het traject Valencia-Rotterdam-Oslo ervaringen op te doen en de mogelijkheden van een snelle, ongestoorde, internationale spoorverbinding aan te tonen. Het is de eerste concrete actie in de samenwerking tussen Greenports Nederland en Topcorridors. Andere prioriteiten vanuit het ondernemersplatform in 2024 zijn de opzet van een groter netwerk aan Reeferhubs, en een landelijke infrastructuur rond laadstations mogelijk maken. Wilt u meer weten over de activiteiten van de tafel Verslogistiek en het ondernemersplatform dan kunt u reageren naar Rob van Ruiten, procesmanager GPNL rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl.

Challenge waterkwaliteit

Greenports Nederland heeft de afgelopen maanden diverse expertmeetings rondom Waterkwaliteit georganiseerd. Via deze meetings verbindt Greenports Nederland het netwerk en relevante organisaties op dit steeds actuelere thema. De doelen uit de Kader Richtlijn Water 2027 komen dichterbij en voor de tuinbouw liggen er nog stevige uitdagingen.

Vanuit deze meetings nemen we nu een volgende stap in twee richtingen. De eerste richting is het ontsluiten van relevante en waardevolle kennis vanuit de diverse stakeholders op het thema. De tweede richting is het ontwikkelen van een challenge op de uitdagingen rondom waterkwaliteit. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen hiertoe.

Arbeidsmarktcommunicatie

Werk in de land- en tuinbouw is werk dat ertoe doet. Op mooie locaties en met veel vrijheid. In verbinding met de natuur, de seizoenen, planten en dieren. Het nieuwe arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht laat dit zien aan potentiële werknemers en enthousiasmeert hen om de overstap te maken. Vanaf vandaag gaat Beter Uitzicht live. Als werkgever kun je hier gratis vacatures plaatsen.

Het arbeidsmarktplatform Beter Uitzicht is een samenwerking tussen alle verschillende sectoren binnen de land- en tuinbouw. Volgens Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en onderwijs van LTO, is het belangrijk dat alle sectoren zijn verbonden aan dit platform. ‘Samen hebben we een sterker verhaal en meer verleidingskracht om werknemers naar onze sector te trekken.’

Onderdeel van deze campagne is om in de Greenport regio’s vanaf 2024 regionale campagnes te starten. De voorbereidende gesprekken in de greenport regio's vinden in 2024 plaats.

 Bekijk hier de website.

Een gezonder, groener, gelukkiger en veerkrachtiger Europa

Dat is de visie van de Europese bloemen- en plantensector op de toekomst van Europa. Dit manifest onderstreept de cruciale rol van bloemen en planten, als hoeksteen bij het opbouwen van een duurzaam en milieubewust Europa.

Bij het nastreven hiervan vinden de Europese telers, vertegenwoordigd door Copa en Cogeca, het absoluut noodzakelijk om de rol van bloemen en planten te erkennen. Dit manifest heeft tot doel burgers en politici bewust te maken van het belang van onze sector en onze engagementen, zodat de groene transitie geen gemiste kans is. Zij laten onze toekomst groeien.

 

Een groene en gezonde leefomgeving op het VNG Congres

Op 25 en 26 juni vindt het VNG jaarcongres, dit jaar georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda, plaats in Boskoop bij Hoogeveen Plants. Vanuit het Greenports-netwerk wordt via aankleding van de beurs, een stand en workshops de meerwaarde van een groene en gezonde leefomgeving onder de aandacht van de 3.000 burgemeesters en wethouders gebracht.

Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en taak in de inrichting van deze leefomgeving en zeker nog niet alle gemeenten hebben daarbij voldoende aandacht voor de gezondheidseffecten van bloemen, planten, bomen en voedsel.

Greenport Boskoop organiseert de stand en heeft in het middagprogramma diverse excursies naar bedrijven in de regio georganiseerd.

Greenports Nederland, Greenport West-Holland, GroentenFruit Huis en HAS Green Academy verzorgen 25 juni namens Thematafel Gezonde Mensen een Straat-Safari. Straatsafari tijdens Jaarcongres van Vereniging Nederlandse Gemeenten  - Greenport (greenportwestholland.nl)

Deelnemers aan de Straat-Safari ontdekken onder begeleiding van Natasja van der Lely (Greenport West-Holland), Anne-Marie Borgdorff (GroentenFruit Huis) en Herman Peppelenbos (HAS Green Academy) hoe de voedselomgeving er in een willekeurige winkelstraat in Nederland uitziet.

Wat zijn criteria om de gezondheid van de voedselomgeving te ranken? En vooral; hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat onze leefomgeving en het voedselaanbod gezonder worden?

Debat EU verkiezingen 14 mei

Op 14 mei wordt door Glastuinbouw Nederland, Plantum, GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland het ‘EU-plantdebat’ georganiseerd, in aanloop naar de Europese Parlementsverkiezingen van juni 2024.

​Om de kandidaat-Europarlementariërs kennis te laten maken met de sector, zullen zij onder leiding van Evert van Helvoort als dagvoorzitter met elkaar in debat gaan. Het biedt een podium aan kandidaten die hun visie op de toekomst van de tuinbouwsector willen delen.

Wil je weten wat zij in de komende jaren voor de tuinbouwsector in petto hebben? Dan ben je van harte uitgenodigd dit dynamische debat bij te wonen.

Datum:   dinsdag 14 mei 2024
Tijd:  15.00 - 17.00 uur (inloop 14.30 uur en borrel vanaf 17.00 uur)
Locatie:  The Beach, Oosteinderweg 247a Aalsmeer

Na afloop van het debat is er een borrel, met gelegenheid om informeel te netwerken.

Meld je aan
Wil jij hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via deze link en verzeker je plek. Hopelijk tot dan!

Agenda

Agenda

  • EU-plantdebat op 14 mei
  • Op 25 en 26 juni het VNG jaarcongres
  • Op 27 juni Energy Event vanuit EZK met een workshop vanuit GPNL (inschrijving nog niet open)
  • Nationaal Tuinbouwcongres op woensdag 2 oktober 2024
  • De Week van Ons Eten (voorheen Dutch Food Week) is van 5 t/m 12 oktober 2024. Een week waarin we iedereen bewust proberen te laten genieten van goed en gezond voedsel, want het smaakt beter als je weet wat je eet.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en X.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl