Deze e-mail online lezen

 

Noodfonds wordt sectorspecifieke regelingen

Binnen enkele dagen is meer bekend over het Noodfonds, waaronder een sectorspecifieke NOW-regeling, zo is de verwachting. Het ministerie van LNV en LNV-minister Schouten meldden dit ook in de media, onder meer via De Telegraaf. Het ministerie maakte ook bekend via de media dat er voor diverse (agrarische) sectoren specifieke regelingen komen.

Steun van banken
“De banken zullen de ondernemers met toekomstperspectief zoveel mogelijk assisteren in deze moeilijke tijden. Daarnaast zullen zij met hun kennis en netwerk zowel de ondernemers als de brancheorganisaties ondersteunen bij de toekomstige strategie van de sector om de corona crisis te kunnen doorstaan en om gezamenlijk aan een toekomstbestendige sector te bouwen.” Dat schrijven de banken ABN Amro, ING en Rabobank in een gezamenlijke brief aan Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep coronacrisis tuinbouw. De banken zijn van mening dat de sector gebaat is bij een ondersteuning van de omzetderving, welke nodig is om de sector niet alleen op korte termijn, maar ook op middellange termijn te steunen. “Op deze manier kan de sector door met het investeren in een duurzame toekomst, en kan het haar internationale concurrentiepositie, toegevoegde waarde aan de economie, verfrissend nieuwe opvolgers, en de werkgelegenheid enigszins behouden welke voor de Nederlandse economie belangrijk zijn.” Met hun brief laten de banken weten het verzoek van de crisisorganisatie bij het kabinet om een steunpakket van harte te steunen.

Handelskredieten
De lobby op ondersteuning van handelskredieten heeft geleid tot een extra steunmaatregel. Een belangrijke aanvullende schakel voor de voedingstuinbouw is een verzekering van voorfinanciering voor import. Deze importstroom is voor 70-75% verantwoordelijk voor de fruitverkoop en draagt bij aan veel werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Omdat de leveringszekerheid is afgenomen, dreigt dit grote gaten te slaan in dit handelsproces en daarmee de voedselzekerheid. Dit risico wordt niet afgedekt door de normale kredietverzekeraars. Dit risico zou in de tegenprestatie van de herverzekering van handelskredieten door de overheid moeten worden opgenomen of vanuit FMO kunnen worden gedekt.

Nadere uitwerking tegengaan voedselverspilling
GroentenFruit Huis heeft met de Stichting Samen tegen Voedselverspilling en het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit een overzicht met ideeën aangedragen bij het ministerie van LNV. Het gaat om initiatieven tegen voedselverspilling en ter stimulering van consumptie van groenten en fruit. Het overzicht geeft onderbouwing van het verzoek om financiële ondersteuning van dit type initiatieven. Dit verzoek is onderdeel van het maatregelenpakket waarvoor de sector vorige week een oproep deed. GroentenFruit Huis geeft aan dat onzekerheid in afzet in binnenland en buitenland van groenten en fruit ervoor zorgt dat er een grote onbalans is in vraag en aanbod. Vernietiging van gewassen, geoogst product en voorraden zijn feitelijk al aan de orde van de dag. De drie organisaties willen onder meer een meldpunt inrichten voor vroegtijdige melding van overschotten groente en fruit. Vervolgactie kan zijn om een aanmelding te doen in het kader van een interventieregeling. Tweede optie is overschotten te koppelen aan initiatieven voor het verwerken van reststromen, alternatieve afzetkanalen, voedselbanken en andere initiatieven voor mensen die het nodig hebben.

Verliesverrekening
De mogelijkheid om de verliesverrekening van de vennootschapsbelasting te verruimen van één naar drie jaar (carry back) zou een welkome maatregel zijn, meent de Taskforce Financiën. Dit is als aanvullende regeling voorgelegd bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Daar wordt eraan gewerkt.

Naleving maatregelen
Er blijven signalen komen dat uitzendbureaus niet altijd strikt de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden, naleven. Volgens vakbond FNV is het probleem breder; zij stellen dat een miljoen Nederlanders op het werk het risico loopt om corona op te lopen. Ze krijgen onder meer uit de tuinbouw zorgelijke situaties gemeld. De Taskforce Arbeid werkt samen met de vakbonden aan protocollen voor naleving van de regels. Die zijn gericht op (samen)wonen, vervoer en hoe te handelen met terugkeer op de werkvloer na een doorlopen coronabesmetting.

Platform Helponsoogsten.nl
Bedrijven die zich aanmeldden bij het platform Helponsoogsten.nl, kregen een lijst met uitzendbureaus die nog over voldoende arbeidskrachten beschikken. Deze week zal Arbeidskracht de bedrijven nabellen om te informeren of hun tekorten zijn ingevuld.

Werkgeverslijn
De Werkgeverslijn krijgt veel vragen. Deze gaan onder andere over documenten en de 1,5 meter richtlijnen. De Werkgeverslijn kan ondernemers daar goed bij ondersteunen. Andere vragen gaan over de NOW-regeling.

Corona Calculator
In diverse overleggen binnen de crisisorganisatie kwam de afgelopen week de vraag aan de orde wat alle verschillende regelingen nu écht voor betekenis hebben voor onze ondernemers. Daar kan elke ondernemer nu zelf zicht op krijgen met de Corona Calculator. VNO-NCW en MKB Nederland lanceerden vorige week een online tool. Met de calculator is te berekenen welk effect steunmaatregelen hebben op de financiële positie van de onderneming. De tool bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen. Op basis van de ingevoerde SBI code komen de relevante regelingen in beeld.
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel.
  • In combinatie met gemaakte berekeningen en een invoer van te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming.

De website toont ook de veel gestelde vragen én antwoorden.

Luchtbrug
LNV is samen met het ministerie van I&W bezig om KLM aan te sporen om meer capaciteit in te zetten. Door de beperkte beschikbaarheid van luchtvracht zijn de prijzen hiervoor zeer hoog. Niet alleen de tuinbouw heeft last van te weinig beschikbare luchtvracht. Ook voor andere sectoren, zoals bijvoorbeeld medische isotopen uit Petten en het transport van eendagskuikens hebben hiermee te maken. De Taskforce Logistiek gaat met hulp van ACN inzichtelijk maken welke volumes de sector nodig heeft op het gebied van luchttransport voor de komende periode. Dit is voor de hele ‘tuinbouwversketen’ inclusief zaden. Deze informatie is nodig voor de gesprekken die de Taskforce heeft met de ministeries I&W en LNV. Bij alle krapte in vrachtcapaciteit in de luchtvaart, kwam eind vorige week een eerste positief bericht. KLM, Philips en de Nederlandse overheid zetten samen luchtbruggen op tussen Europa, de Verenigde Staten en China. Met name bedoeld voor medische apparatuur en andere benodigdheden. Voor meer informatie zie dit bericht van de KLM.

Schaarste luchtvrachtcapaciteit en hoge tarieven
Er zijn steeds meer signalen over schaarste in luchtvrachtcapaciteit. Door het bijna volledig wegvallen van passagiersvluchten is circa 40% van de normaal beschikbare capaciteit uit de markt verdwenen. De overgebleven capaciteit van fullfreighters wordt met eerste prioriteit ingezet voor het verplaatsen van medische benodigdheden. Daarnaast worden de vliegtuigmaatschappijen geconfronteerd met allerlei operationele beperkingen op verschillende bestemmingen waardoor vluchten last-minute geannuleerd worden, de afhandeling niet functioneert of de bemanning dient uit te wijken naar een andere bestemming om te overnachten. Hierdoor is er momenteel een grote vraag naar luchtvrachtcapaciteit van én naar Nederland.

Door het wegvallen van passagiersvluchten en -inkomsten en extra kosten die gemaakt worden, zijn de tarieven die gehanteerd worden 3 tot 4 keer zo hoog dan normaal. Dit heeft gevolgen voor de im- en export van tuinbouwproducten als onder andere bloemen, groente, fruit en stekmateriaal op zowel korte als middellange termijn. Beide zaken worden door de Taskforce Logistiek onderkend en er wordt in samenwerking met de verladersorganisatie evofenedex hard aan gewerkt. 

Handig overzicht logistieke ontregeling
Elk land heeft zo ongeveer zijn eigen maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Met elk zijn impact op de logistiek. Een handig overzicht is te vinden op deze site. 

Cijfers CBS
De toegevoegde waarde van de export van sierteelt was in 2018 5,5 miljard euro. Hiermee komt deze sector na machines & machineonderdelen en metaalproducten op de derde plaats. Dit meldt het CBS in het volgende bericht. Wat hier minder goed naar voren komt, is de exportwaarde van groenten en fruit. Wanneer ze bij elkaar worden opgeteld (ze zijn nu ieder afzonderlijk meegenomen), dan komt de exportwaarde boven de sierteelt uit. Daarmee is de tuinbouw sector met recht een economische motor van de BV Nederland te noemen.

Vlog Jaap Bond
Vorige week vrijdag en vandaag verschenen vlog #5 en #6 van Jaap Bond.

Deelnemende organisaties

Aan het GP NL overleg Coronacrisis Tuinbouw nemen de volgende organisaties deel: ABN AMRO, Anthos, AVAG, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Greenport Holland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, KAVB, LTO Nederland, ministerie van EZK & LNV, NFO, Plantum, Rabobank, Royal FloraHolland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal, VBN en VGB.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pauline Verhagen van Greenports Nederland: 06 53 35 33 69 / communicatie@greenports-nederland.nl.

Volg ook onze website voor de laatste update over coronacrisis Tuinbouw.